Deputación de Lugo

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Actividade á que se inscribe:


Nome:


Apelidos:


Data de nacemento:


DNI/Pasaporte:


Enderezo:


Poboación:


Provincia:


Teléfono:


Enderezo Electrónico:


Autorizo a que os meus datos sexan utilizados para futuras comunicacións por parte do Servizo de Turismo da Deputación de Lugo

    
Notas
  • A organización das actividades poderase ver condicionada polas condicións metereolóxicas ou outros factores ou circunstancias sobrevidas alleas á organización.
  • Consultas a través do correo electrónico no enderezo turismo@deputacionlugo.org e no teléfono 982 260 234
O/a solicitante garante que a información facilitada é certa, completa e que coñece que a omisión ou falsedade da mesma dará lugar á anulación da súa candidatura. Co envío da información solicitada autorízase a utilización destes datos para a actividade á que se presenta.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS
  • Responsable DEPUTACIÓN DE LUGO
  • Finalidade Organización e xestión de xornadas e actividades para a difusión e dinamización do turismo na provincia de Lugo
  • Lexitimación Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada no interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento
    Lei 8/1989, de 15 de xuño, de delimitación e coordinación das competencias das Deputacións Provinciais de Galicia
  • Destinatarios Non están previstas
  • Dereitos Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e, no seu caso, oposición e portabilidade dos datos
  • Procedencia O propio interesado ou o seu representante legal
Para información adicional relativa á protección dos seus datos, por favor, consulte a seguinte ligazón na web da Deputación
TURISMO CIENTÍFICO: BOTÁNICA
08/06/2019 - A Devesa da Rogueira: o auténtico bosque atlántico galego
Data: 8 de xuño de 2019
Hora de inicio de actividade: 11:00 horas
Lugar: Aula da Natureza de Moreda (Folgoso do Courel)
Duración Aproximada: 2 horas 30 minutos.
Número de prazas: 30
Destinatarios: Actividade para todos os públicos. Os menores de idade deberán ir acompañados por un adulto.
Plazas Libres: 0
TURISMO CIENTÍFICO: FAUNA
13/07/2019 - Osos e demais mamíferos: buscando rastros
Data: 13 de xullo de 2019
Hora de inicio de actividade: 10:00 horas
Lugar: Froxán (Folgoso do Courel)
Duración Aproximada: 3 horas.
Número de prazas: 25
Destinatarios: Actividade para todos os públicos. Os menores de idade deberán ir acompañados por un adulto.
Plazas Libres: 0
TURISMO CIENTÍFICO: FAUNA
03/08/2019 - A noite dos morcegos en Ancares
Data: 03 de agosto de 2019
Hora de inicio de actividade: 20:00 horas
Lugar: Piornedo (Cervantes)
Duración Aproximada: 4 horas.
Número de prazas: 30
Destinatarios: Actividade para todos os públicos. Os menores de idade deberán ir acompañados por un adulto.
Plazas Libres: 0
TURISMO CIENTÍFICO: ASTRONOMÍA
13/08/2019 - A noite estrelada dos Ancares
Data: 13 de agosto de 2019
Hora de inicio de actividade: 22:00 horas
Lugar: A Fonsagrada. Precisarase o punto exacto de encontro en datas próximas á actividade.
Duración Aproximada: 2 horas.
Número de prazas: 30
Destinatarios: Actividade para todos os públicos. Os menores de idade deberán ir acompañados por un adulto.
Plazas Libres: 0
TURISMO CIENTÍFICO: PALEONTOLOXÍA
21/08/2019 - Viaxando na máquina do tempo: os animais de Ancares e Courel
Data: 21 de agosto de 2019
Hora de inicio de actividade: 11:00 horas
Lugar: Museo Xeolóxico de Quiroga.
Duración Aproximada: 2 horas.
Número de prazas: 30
Destinatarios: Actividade dirixida a familias con nenos de a partir de 6 anos, sempre acompañados dun adulto.
Plazas Libres: 0

 

Para acadar máis información: turismo@deputacionlugo.org
Deputación de Lugo - C/ San Marcos Num 8 - 27001 Lugo (Galicia)