Deputación de Lugo

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Actividade á que se inscribe:


Nome:


Apelidos:


Data de nacemento:


DNI/Pasaporte:


Enderezo:


Poboación:


Provincia:


Teléfono:


Enderezo Electrónico:


Autorizo a que os meus datos sexan utilizados para futuras comunicacións por parte do Servizo de Medio Ambiente.

    
O/a solicitante garante que a información facilitada é certa, completa e que coñece que a omisión ou falsedade da mesma dará lugar á anulación da súa candidatura. Co envío da información solicitada autorízase a utilización destes datos para a actividade á que se presenta. Así mesmo, e de acordo coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos que se solicitan no presente formulario pasarán a formar parte dun ficheiro debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, responsabilidade da Excma. Deputación Provincial de Lugo, coa finalidade de prestar o servizo requerido. Vostede pode exercer os dereitos de oposición, acceso, rectificación e cancelación dirixíndose ao noso Rexistro Xeral coa súa solicitude e fotocopia do seu DNI.
Actividade adultos (Aa)
24/01/2019 - Conferencia: Cogomelos de interese na contorna de Lugo
Horario:24 de xaneiro de 19:30h a 21:00h.
Lugar: Centro de interpretación Terras do Miño.
Prazas: 40
Plazas Libres: 15
Actividade adultos (Aa)
26/01/2019 - Elaboración de consrevas: Marmeladas
Horario:26 de xaneiro de 10:00h a 14:00h.
Lugar: Centro de interpretación Terras do Miño.
Prazas: 20
Plazas Libres: 0
Actividade familiar (Af)
02/02/2019 - Saber de sebes: O picanzo real Módulo I (Inverno)
Horario:2 de febreiro de 10:00h a 14:00h.
Lugar: Lagoa de Cospeito (Punto de encontro) e Centro de interpretación Terras do Miño.
Prazas: 20
Plazas Libres: 5
Actividade familiar (Af)
09/02/2019 - Curso de iniciación ás aves acuáticas invernantes da Reserva da Biosfera Terras do Miño
Horario: 9 de febreiro de 10:00h a 14:00h.
Lugar: Lagoa de Cospeito (Punto de encontro) e Centro de interpretación Terras do Miño.
Prazas: 20
Plazas Libres: 0
Actividade adultos (Aa)
16/02/2019 - Prevención e control biolóxico de pragas e enfermidades no horto
Horario: 16 de febreiro de 10:00h a 14:00h.
Lugar: Centro de interpretación Terras do Miño.
Prazas: 20
Plazas Libres: 0
Actividade adultos (Aa)
23/02/2019 - Obradoiro: Cociña con plantas silvestres
Horario: 23 de febreiro de 10:00h a 14:00h e de 16h a 20h.
Lugar: Centro de interpretación Terras do Miño.
Prazas: 20
Plazas Libres: 0
Actividade infantil (Ai)
04/03/2019 - 06/03/2019 II Entroido de Ciencia e Medio Ambiente Terras do Miño
Horario: 4, 5 e 6 de marzo de 10:00h a 14:00h.
Lugar: Centro de interpretación Terras do Miño.
Prazas: 20
Plazas Libres: 0
Actividade adultos (Aa)
09/03/2019 - Obradoiro: Horta ecolóxica en terraza e balcón con materiais reciclados
Horario: 9 de marzo de 10:00h a 14:00h.
Lugar: Centro de interpretación Terras do Miño.
Prazas: 20
Plazas Libres: 1
Actividade familiar (Af)
15/03/2019 - Descubrindo a arte na natureza
Horario: Venres 15 de marzo de 16:00h a 20:00h e Sábado 16 de marzo de 10:00h a 14:00h e de 16:00h a 20:00h.
Lugar: Centro de interpretación Terras do Miño.
Prazas: 25
Plazas Libres: 6
Actividade adultos (Aa)
23/03/2019 - Obradoiro: Xardíns ecolóxicos e verticais con materiais reciclados
Horario: 23 de marzo de 10h a 14h.
Lugar: Centro de interpretación Terras do Miño.
Prazas: 20
Plazas Libres: 4
Actividade adultos (Aa)
28/03/2019 - Conferencia: Preparación do solo do horto
Horario: 28 de marzo de 18h a 21h .
Lugar: Centro de interpretación Terras do Miño.
Prazas: 40
Plazas Libres: 12
Actividade adultos (Aa)
30/03/2019 - 31/03/2019 Curso de fotografía: Natureza invernal
Horario: Sábado 30 de marzo de 10:00h a 14:00h e de 16:00h a 21:00h e Domingo 31 de marzo de 11:30h a 14:30h.
Lugar: Centro de interpretación Terras do Miño.
Prazas: 12
Plazas Libres: 0

 

Para acadar máis información: und.medioambiente@deputacionlugo.org
Deputación de Lugo - C/ San Marcos Num 8 - 27001 Lugo (Galicia)