Deputación de Lugo

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Actividade á que se inscribe:


Nome:


Apelidos:


Data de nacemento:


DNI/Pasaporte:


Enderezo:


Poboación:


Provincia:


Teléfono:


Enderezo Electrónico:


Autorizo a que os meus datos sexan utilizados para futuras comunicacións por parte do Servizo de Medio Ambiente.

    
O/a solicitante garante que a información facilitada é certa, completa e que coñece que a omisión ou falsedade da mesma dará lugar á anulación da súa candidatura. Co envío da información solicitada autorízase a utilización destes datos para a actividade á que se presenta. Así mesmo, e de acordo coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos que se solicitan no presente formulario pasarán a formar parte dun ficheiro debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, responsabilidade da Excma. Deputación Provincial de Lugo, coa finalidade de prestar o servizo requerido. Vostede pode exercer os dereitos de oposición, acceso, rectificación e cancelación dirixíndose ao noso Rexistro Xeral coa súa solicitude e fotocopia do seu DNI.
Actividade familiar (Af)
27/04/2019 - Micoloxía en familia
Horario: de 10:00 a 13:30 horas
Centro de Interpretación Terras do Miño
Plazas Libres: 0
Actividade adultos (Aa)
04/05/2019 - Plantas que curan plantas
Horario: de 10:00 a 14:00 horas
Centro de Interpretación Terras do Miño
Plazas Libres: 0
Actividade familiar (Af)
11/05/2019 - O furón na Reserva da Biosfera Terras do Miño
Horario: de 10:00 a 14:00 horas
Centro de Interpretación Terras do Miño
Plazas Libres: 3
Actividade adultos (Aa)
25/05/2019 - 26/05/2019 Florecendo-retratando a natureza
Horario: 25 de maio de 10:00 a 14:00 horas, 26 de maio de 11:30 a 14:30 horas
Centro de Interpretación Terras do Miño
Plazas Libres: 14
Actividade familiar (Af)
01/06/2019 - Rastros, huellas e sinais dos animais que nos rodean
Horario: de 10:00 a 14:00 horas
Centro de Interpretación Terras do Miño
Plazas Libres: 0
Actividade familiar (Af)
01/06/2019 - 15/06/2019 Cosmética natural
Horario: 1 e 15 de xuño, de 16:00 a 20:00 horas
Local da Asociación Cultural “O Teixeiro”
Plazas Libres: 0
Actividade adultos (Aa)
03/06/2019 - Deshidratación de froitas e hortalizas
Horario: de 16:00 a 20:00 horas
Centro Social de Becerreá
Plazas Libres: 0
Actividade familiar (Af)
03/06/2019 - 06/06/2019 PLANETARIO
Horario: 3, 4 3 6 de xuño, de 17:00 a 20:00 horas
Salón de Plenos da Deputación Provincial
Plazas Libres: 154
Actividade familiar (Af)
05/06/2019 - Unha noite de esmorga
Horario: de 17:00 a 20:00 horas
Salón de Plenos da Deputación Provincial
Plazas Libres: 62
Actividade familiar (Af)
08/06/2019 - Libeliñas da reserva da Biosfera Terras do Miño
Horario: de 10:00 a 14:00 horas
Centro de Interpretación Terras do Miño
Plazas Libres: 1
Actividade infantil (Ai)
22/06/2019 - Xincana no Paseo do Rato
Horario: de 10:00 a 14:00 horas
Centro de Interpretación Terras do Miño
Plazas Libres: 0
Actividade infantil (Ai)
24/06/2019 - 28/06/2019 Campamento verán Terras do Miño
Horario: do 24 ao 28 de xuño, de 10:00 a 14:00 horas
Centro de Interpretación Terras do Miño
Plazas Libres: 0
Actividade infantil (Ai)
25/06/2019 - 28/06/2019 Campamento infantil sobre actividades da natureza e reciclaxe
Horario: do 25 ao 28 de xuño, de 10:00 a 14:00 horas
Centro Social de Becerreá
Plazas Libres: 2

 

Para acadar máis información: und.medioambiente@deputacionlugo.org
Deputación de Lugo - C/ San Marcos Num 8 - 27001 Lugo (Galicia)