Deputación de Lugo

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Actividade á que se inscribe:


Nome:


Apelidos:


Data de nacemento:


DNI/Pasaporte:


Enderezo:


Poboación:


Provincia:


Teléfono:


Enderezo Electrónico:


Autorizo a que os meus datos sexan utilizados para futuras comunicacións por parte do Servizo de Medio Ambiente.

    
O/a solicitante garante que a información facilitada é certa, completa e que coñece que a omisión ou falsedade da mesma dará lugar á anulación da súa candidatura. Co envío da información solicitada autorízase a utilización destes datos para a actividade á que se presenta. Así mesmo, e de acordo coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos que se solicitan no presente formulario pasarán a formar parte dun ficheiro debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, responsabilidade da Excma. Deputación Provincial de Lugo, coa finalidade de prestar o servizo requerido. Vostede pode exercer os dereitos de oposición, acceso, rectificación e cancelación dirixíndose ó noso Rexistro Xeral coa súa solicitude e fotocopia do seu DNI.

DESCARGAR CARTEL ACTIVIDADES TERRAS DO MIÑO

DESCARGAR CARTEL ACTIVIDADES RESERVA DOS ANCARES

ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTAIS TERRAS DO MIÑO PARA O 4º TRIMESTRE DE 2017
23/10/2017 - 28/11/2017 Curso de Micoloxía. Nivel II
23, 24, 25 de 19:30 horas a 21:00 y el 28 de 10:30 a 14:00 horas.. Actividad adultos. Salón de Actos da Deputación de Lugo. 70 plazas
Plazas Libres: 0
ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTAIS TERRAS DO MIÑO PARA O 4º TRIMESTRE DE 2017
24/11/2017 - 25/11/2017 Taller Arte e Biodiversidade
24 de noviembre de 16:00 a 20:00 horas y el 25 de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Curso para profesores. C.I. Terras do Miño. 25 plazas.
Plazas Libres: 21
ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTAIS TERRAS DO MIÑO PARA O 4º TRIMESTRE DE 2017
14/12/2017 - Conferencia: “Ornitofauna acuática dos humedais da Reserva “Terras do Miño”: Diversidade e retos de conservación”
14 de decembro. Actividad adultos. C.I. Terras do Miño. 40 plazas. De 19:00 a 20:00 horas
Plazas Libres: 32
ACTIVIDADES RESERVA DA BIOSFERA
14/12/2017 - INICIACIÓN Á PODA (CERVANTES)
Actividade para Adultos. Horario 16:00 a 20:00
Plazas Libres: 5
ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTAIS TERRAS DO MIÑO PARA O 4º TRIMESTRE DE 2017
16/12/2017 - Favorecemento de poboacións silvestres de insectos e doutros grupos animais na contorna rural e urbana
16 de decembro. Actividad adultos. C.I. Terras do Miño. 20 plazas. De 10:00 a 14:00 horas
Plazas Libres: 8
ROTEIROS
17/12/2017 - ROTEIRO
ANTAS DE ULLA: SERRA DO FARELO - RIO ULLA
Plazas Libres: 0
ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTAIS TERRAS DO MIÑO PARA O 4º TRIMESTRE DE 2017
26/12/2017 - 29/12/2017 Talleres de Divulgación e Educación Ambiental
26, 27, 28 y 29 de diciembre de 10 a 14 horas y para niños de edades comprendidas entre los 6 y 16 años. C.I. Terras do Miño. 20 plazas.
Plazas Libres: 0
ACTIVIDADES RESERVA DA BIOSFERA
28/12/2017 - OBRADOIRO DE CONSUMO RESPONSABLE (BECERREÁ)
Actividade para nenos. Horario 10:00 a 14:00
Plazas Libres: 18

 

Para acadar máis información: und.medioambiente@deputacionlugo.org
Deputación de Lugo - C/ San Marcos N°8 - 27001 Lugo (Galicia)