Deputación de Lugo

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Actividade á que se inscribe:


Nome:


Apelidos:


Data de nacemento:


DNI/Pasaporte:


Enderezo:


Poboación:


Provincia:


Teléfono:


Enderezo Electrónico:


Autorizo a que os meus datos sexan utilizados para futuras comunicacións por parte do Servizo de Medio Ambiente.

    
O/a solicitante garante que a información facilitada é certa, completa e que coñece que a omisión ou falsedade da mesma dará lugar á anulación da súa candidatura. Co envío da información solicitada autorízase a utilización destes datos para a actividade á que se presenta.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS
  • Responsable DEPUTACIÓN DE LUGO
  • Finalidade O Servizo organiza estas actividades na provincia de Lugo, totalmente gratuítas e dirixidas aos cidadáns, tanto adultos como nenos. Os participantes inscríbense nas actividades na web da Deputación, por correo electrónico ou por teléfono, remitindo ao Servizo os seus datos persoais, e que logo son utilizados para comunicarlles novas actividades
  • Lexitimación Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada no interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento
    Lei 8/1989, de 15 de xuño, de delimitación e coordinación das competencias das Deputacións Provinciais de Galicia
  • Destinatarios Non están previstas
  • Dereitos Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e, no seu caso, oposición e portabilidade dos datos
  • Procedencia O propio interesado ou o seu representante legal
Para información adicional relativa á protección dos seus datos, por favor, consulte a seguinte ligazón na web da Deputación
Actividade infantil (Ai)
02/09/2019 - 06/09/2019 Curso de aprendizaxe sobre reciclaxe e residuos
Horario: de 10:00 a 14:00 horas
De 7 a 12 anos
Lugar: Centro de Interpretación Terras do Miño
Plazas Libres: 0
Actividade infantil (Ai)
07/09/2019 - Unha viaxe pola historia dos muiños
Horario: de 10:00 a 14:00 horas
De 7 a 12 anos
Lugar: Mazo de Santa Comba
Plazas Libres: 13
Actividade familiar (Af)
14/09/2019 - Demostración do proceso do liño
Horario: de 10:00 a 14:00 horas
Lugar: Centro de Interpretación Terras do Miño
Plazas Libres: 2
Actividade adultos (Aa)
19/09/2019 - Obradoiro de pasta
Horario: de 16:00 a 20:00 horas
Lugar: Escola de Barcia de Navia de Suarna
Plazas Libres: 13
Actividade adultos (Aa)
21/09/2019 - A anguía no río Miño, etnografía e gastronomía
Horario: de 10:00 a 14:00 horas
Lugar: Centro de Interpretación Terras do Miño
Plazas Libres: 15
Actividade infantil (Ai)
21/09/2019 - Os secretos das estrelas
Horario: de 22:00 a 10:00 horas
De 7 a 12 anos
Lugar: Centro Social de Becerreá
Plazas Libres: 9
Actividade infantil (Ai)
26/09/2019 - Astronomía e iniciación á fotografía nocturna
Horario: de 19:00 a 00:30 horas
Alumnado do C.P.I de Cervantes, de 5 a 15 anos
Lugar: C.P.I de Cervantes
Plazas Libres: -1
Actividade adultos (Aa)
26/09/2019 - Obradoiro de identificación de cogomelos
Horario: de 19:30 a 21:30 horas
Lugar: Centro de Interpretación Terras do Miño
Plazas Libres: 0
Actividade adultos (Aa)
28/09/2019 - 29/09/2019 Curso de iniciación á fotografía "Cores da natureza do outono"
Horario: sábado de 10:00 a 14:00 horas e de 16:00 a 21:00 horas horas
Domingo de 11:30 a 14:30 horas
Lugar: Centro de Interpretación Terras do Miño
Plazas Libres: 0
Actividade adultos (Aa)
28/09/2019 - Curso sobre compostaxe
Horario: de 16:00 a 20:00 horas
Lugar: Local da Asociación Cultural O Teixeiro
Plazas Libres: 17
Actividade adultos (Aa)
30/09/2019 - Prantas medicinais
Horario: de 16:00 a 20:00 horas
Lugar: Centro Social de Becerreá
Plazas Libres: 1

 

Para acadar máis información: und.medioambiente@deputacionlugo.org
Deputación de Lugo - C/ San Marcos Num 8 - 27001 Lugo (Galicia)