Deputación de Lugo

ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTAIS TERRAS DO MIÑO PARA O 2º TRIMESTRE DE 2017

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Actividade á que se inscribe:


Nome:


Apelidos:


Data de nacemento:


DNI/Pasaporte:


Enderezo:


Poboación:


Provincia:


Teléfono:


Enderezo Electrónico:


Autorizo a que os meus datos sexan utilizados para futuras comunicacións por parte do Servizo de Medio Ambiente.

    
O/a solicitante garante que a información facilitada é certa, completa e que coñece que a omisión ou falsedade da mesma dará lugar á anulación da súa candidatura. Co envío da información solicitada autorízase a utilización destes datos para a actividade á que se presenta. Así mesmo, e de acordo coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos que se solicitan no presente formulario pasarán a formar parte dun ficheiro debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, responsabilidade da Excma. Deputación Provincial de Lugo, coa finalidade de prestar o servizo requerido. Vostede pode exercer os dereitos de oposición, acceso, rectificación e cancelación dirixíndose ó noso Rexistro Xeral coa súa solicitude e fotocopia do seu DNI.
27/05/2017 - Curso de iniciación á fauna e flora da Reserva da Biosfera Terras do Miño: módulo III (anfibios e reptís)
ACTIVIDADES DESTINADAS A FAMILIAS. De 10:00 a 14:00 horas. C.I. Terras do Miño
Plazas Libres: 0
03/06/2017 - “En todas as mans”
Actividad adultos. FESTIVAL DA BIOSFERA 2017 E DÍA MUNDIAL DO MEDIO AMBIENTE. De 11:30 a 13:30 horas. C.I. Terras do Miño
Plazas Libres: 28
03/06/2017 - “O extraordinario inventario da natureza”
Actividad infantil. FESTIVAL DA BIOSFERA 2017 E DÍA MUNDIAL DO MEDIO AMBIENTE. De 11:00 a 12:30 horas. Salón de actos da Deputación de Lugo
Plazas Libres: 55
03/06/2017 - Novas formas de consumo enerxético
Actividad adultos. FESTIVAL DA BIOSFERA 2017 E DÍA MUNDIAL DO MEDIO AMBIENTE. De 18:00 a 20:00 horas. C.I. Terras do Miño
Plazas Libres: 21
04/06/2017 - “Río Rato” Paseo guiado más observación de aves
Actividad familiar. FESTIVAL DA BIOSFERA 2017 E DÍA MUNDIAL DO MEDIO AMBIENTE. De 11:30 a 13:30 horas.C.I. Terras do Miño
Plazas Libres: 0
04/06/2017 - “Merenda con Pan de Millo” Espectáculo de contacontos e cancións sobre o medio ambiente
Actividad familiar. FESTIVAL DA BIOSFERA 2017 E DÍA MUNDIAL DO MEDIO AMBIENTE. De 11:00 a 12:30 horas. Salón de actos da Deputación de Lugo
Plazas Libres: 51
10/06/2017 - 11/06/2017 O sisón na Reserva da Biosfera Terras do Miño. Ave do ano 2017
ACTIVIDADES DESTINADAS A FAMILIAS. De 10:00 a 14:00 horas. C.I. Terras do Miño. C.I. Lagoa de Cospeito
Plazas Libres: 0
17/06/2017 - Obradoiro “Día mundial contra a sequía”
ACTIVIDADES DESTINADAS A NENOS. De 10:00 a 13:30 horas. C.I. Terras do Miño
Plazas Libres: 0
26/06/2017 - Obradoiro “Descubrimos os poderes do sol”
ACTIVIDADES DESTINADAS A NENOS. De 10:00 a 13:30 horas. C.I. Terras do Miño
Plazas Libres: 0
27/06/2017 - Obradoiro “Coñecemos a Lúa”
ACTIVIDADES DESTINADAS A NENOS. De 10:00 a 13:30 horas. C.I. Terras do Miño
Plazas Libres: 0
28/06/2017 - Obradoiro “Investigamos e creamos estrelas”
ACTIVIDADES DESTINADAS A NENOS. De 10:00 a 13:30 horas. C.I. Terras do Miño
Plazas Libres: 0
29/06/2017 - Obradoiro “Artistas do noso sistema solar”
ACTIVIDADES DESTINADAS A NENOS. De 10:00 a 13:30 horas. C.I. Terras do Miño
Plazas Libres: 0

Descarga o cartel
Prema na imaxe para descargar o cartel

 

Para acadar máis información: und.medioambiente@deputacionlugo.org
Deputación de Lugo - C/ San Marcos N°8 - 27001 Lugo (Galicia)