Deputación de Lugo

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Actividade á que se inscribe:


Nome:


Apelidos:


Data de nacemento:


DNI/Pasaporte:


Enderezo:


Poboación:


Provincia:


Teléfono:


Enderezo Electrónico:


Autorizo a que os meus datos sexan utilizados para futuras comunicacións por parte do Servizo de Medio Ambiente.

    
O/a solicitante garante que a información facilitada é certa, completa e que coñece que a omisión ou falsedade da mesma dará lugar á anulación da súa candidatura. Co envío da información solicitada autorízase a utilización destes datos para a actividade á que se presenta. Así mesmo, e de acordo coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos que se solicitan no presente formulario pasarán a formar parte dun ficheiro debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, responsabilidade da Excma. Deputación Provincial de Lugo, coa finalidade de prestar o servizo requerido. Vostede pode exercer os dereitos de oposición, acceso, rectificación e cancelación dirixíndose ao noso Rexistro Xeral coa súa solicitude e fotocopia do seu DNI.
Actividade adultos (Aa)
21/02/2018 - Obradoiro de herbas máxicas e fabricación de ungüentos
Horario: 21 de febreiro de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: Escola de Barcia (Navia de Suarna).
Plazas Libres: 3
Actividade infantil (Ai)
23/02/2018 - 24/02/2018 Descubrindo arte na natureza
23 de Febreiro. 16h a 20h. 24 de Febreiro. 11h a 14h e de 16h a 20h. . C.I Terras do Miño. Paseo do Río Rato. Lugo
Plazas Libres: 0
Actividade adultos (Aa)
28/02/2018 - Obradoiro de elaboración de queixos frescos
Horario 1ª xornada: 28 de febreiro de 16:00 a 19:00 horas.
Horario 2ª xornada: 7 de marzo de 16:00 a 19:00 horas.
Lugar: CPI de San Román de Cervantes (Cervantes).
Plazas Libres: 14
Actividade familiar (Af)
03/03/2018 - O teixugo na Reserva da Biosfera Terras do Miño
3 de Marzo. 10h e 14h . . C.I Terras do Miño. Paseo do Río Rato. Lugo
Plazas Libres: 0
Campus emprendemento sostible 2018
06/03/2018 - 08/03/2018 EMPRENDEMENTO SOSTIBLE - Campus de motivación empresarial
Sesións teoricas: 6, 7 e 8 de marzo en horario de 10:00 a 14:00 h
Visita a empresas: 9 de Marzo
Plazas Libres: 18
Actividade adultos (Aa)
07/03/2018 - Elaboración de conservas artesanais
Horario: 7 de Marzo de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: Centro de Servicios Sociais. Praza da Feira Vella (Becerreá).
Plazas Libres: 0
Actividade adultos (Aa)
10/03/2018 - A horta na casa
10 de Marzo. 10h e 14h . . C.I Terras do Miño. Paseo do Río Rato. Lugo
Plazas Libres: 0
Campus emprendemento sostible 2018
12/03/2018 - 15/03/2018 EMPRENDEMENTO SOSTIBLE - Campus de maduración empresarial
Sesións teoricas: 12, 13 e 14 de marzo en horario de 10:00 a 14:00 h
Visita a empresas: 15 de Marzo
Plazas Libres: 18
Actividade adultos (Aa)
14/03/2018 - Deshidratación de froitas e hortalizas
Horario: 14 de Marzo de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar:CPI de San Román de Cervantes (Cervantes).
Plazas Libres: 6
Actividade adultos (Aa)
17/03/2018 - Actividade de relaxación e contacto coa natureza
17 de Marzo. 10h e 14h . . C.I Terras do Miño. Paseo do Río Rato. Lugo
Plazas Libres: 6
Actividade adultos (Aa)
21/03/2018 - Obradoiro de elaboración de licores artesanais
Horario: 21 de Marzo de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: Centro de Servicios Sociais. Praza da Feira Vella (Becerreá).
Plazas Libres: 0
Actividade infantil (Ai)
26/03/2018 - 02/04/2018 Campamento urbano
26,27, 28 de Marzo e 2 e Abril. 10h e 14h . . C.I Terras do Miño. Paseo do Río Rato. Lugo
Plazas Libres: 0
Actividade adultos (Aa)
30/03/2018 - Obradoiro de arxila para nenos
Horario: 30 de Marzo de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: Escola de Barcia (Navia de Suarna).
Plazas Libres: 13

 

Para acadar máis información: und.medioambiente@deputacionlugo.org
Deputación de Lugo - C/ San Marcos Num 8 - 27001 Lugo (Galicia)