Deputación de Lugo

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Actividade á que se inscribe:


Nome:


Apelidos:


Data de nacemento:


DNI/Pasaporte:


Enderezo:


Poboación:


Provincia:


Teléfono:


Enderezo Electrónico:


Autorizo a que os meus datos sexan utilizados para futuras comunicacións por parte do Servizo de Medio Ambiente.

    
O/a solicitante garante que a información facilitada é certa, completa e que coñece que a omisión ou falsedade da mesma dará lugar á anulación da súa candidatura. Co envío da información solicitada autorízase a utilización destes datos para a actividade á que se presenta. Así mesmo, e de acordo coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos que se solicitan no presente formulario pasarán a formar parte dun ficheiro debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, responsabilidade da Excma. Deputación Provincial de Lugo, coa finalidade de prestar o servizo requerido. Vostede pode exercer os dereitos de oposición, acceso, rectificación e cancelación dirixíndose ao noso Rexistro Xeral coa súa solicitude e fotocopia do seu DNI.
Actividade adultos (Aa)
23/05/2018 - Obradoiro de propagación de plantas mediciñais e aromáticas en produción ecolóxica
Horario: 23 de maio de 16:00 a 20:00 horas
Lugar: Escola de Barcia. Navia de Suarna.
Plazas Libres: 0
Actividade adultos (Aa)
23/05/2018 - O aproveitamento da produción complementaria do monte; arandos, cogumelos, froitos silvestres
Horario: 23 de maio de 16:00 a 18:00 horas
Lugar: Salón Edificio Multiusos. Cervantes.
Plazas Libres: 30
Actividade familias (Af)
26/05/2018 - Obradoiro de hotel de insectos
Horario: 26 de maio de 10:00 a 14:00 horas
Lugar: Centro de Interpretación Terras do Miño.
Plazas Libres: 0
Actividade infantil (Ai)
02/06/2018 - Xornada-Obradoiro: Natureza próxima
Horario: 2 de xuño de 10:00 a 14:00 horas
De 7 a 13 anos
Lugar: Centro de Interpretación Terras do Miño.
Plazas Libres: 1
Todos públicos (Tp)
05/06/2018 - Conferencia: Que facer ante a expansión silenciosa das Especies Exóticas Invasoras?
Horario: 5 de maio ás 18:30 horas
Lugar: Centro de Interpretación Terras do Miño.
Plazas Libres: 35
Actividade familias (Af)
09/06/2018 - Libeliñas da Reserva da Biosfera Terras do Miño
Horario: 9 de xuño de 10:00 a 14:00 horas
Lugar: Centro de Interpretación Terras do Miño.
Plazas Libres: 0
Actividade adultos (Aa)
18/06/2018 - 25/06/2018 Elaboración de cervexa artesá
Horario: 18 de xuño de 16:00 a 22:00 horas e 25 de xuño de 16:30 a 20:30 horas
Lugar: Escola de Barcia. Navia de Suarna.
Plazas Libres: 19
Actividade infantil (Ai)
23/06/2018 - Xornada-Obradoiro: Pesca e embarcacións nos ríos galegos
Horario: 23 de xuño de 10:00 a 14:00 horas
De 7 a 13 anos
Lugar: Centro de Interpretación Terras do Miño.
Plazas Libres: 5
Actividade infantil (Ai)
25/06/2018 - Arxila Polimérica: Recuperando a imaxinación
Horario: 25 de xuño de 10:00 a 14:00 horas
Lugar: Centro de Interpretación Terras do Miño.
Plazas Libres: 0
Actividade infantil (Ai)
25/06/2018 - 29/06/2018 Campamento Urbano 2018
Horario: Do 25 ao 29 de xuño de 10:00 a 14:00 horas
Lugar: Centro de Servizos Sociais. Concello de Becerreá. Praza Feira Vella s/n.
Plazas Libres: 4
Actividade infantil (Ai)
26/06/2018 - Arxila Polimérica: Xogando no verán
Horario: 26 de xuño de 10:00 a 14:00 horas
Lugar: Centro de Interpretación Terras do Miño.
Plazas Libres: 0
Actividade infantil (Ai)
27/06/2018 - Arxila Polimérica: Baixo a carpa
Horario: 27 de xuño de 10:00 a 14:00 horas
Lugar: Centro de Interpretación Terras do Miño.
Plazas Libres: 0
Actividade infantil (Ai)
28/06/2018 - 29/06/2018 Xornada-Obradoiro: os castros. Vida dos nosos devanceiros
Horario: de 10:00 a 14:00 horas
De 7 a 13 anos
Lugar: Centro de Interpretación Terras do Miño.
Plazas Libres: 0
Actividade familias (Af)
30/06/2018 - A linguaxe das nubes
Horario: de 10:00 a 14:00 horas
Lugar: Centro de Interpretación Terras do Miño.
Plazas Libres: 0

 

Para acadar máis información: und.medioambiente@deputacionlugo.org
Deputación de Lugo - C/ San Marcos Num 8 - 27001 Lugo (Galicia)