Deputación de Lugo

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Actividade á que se inscribe:


Nome:


Apelidos:


Data de nacemento:


DNI/Pasaporte:


Enderezo:


Poboación:


Provincia:


Teléfono:


Enderezo Electrónico:


Autorizo a que os meus datos sexan utilizados para futuras comunicacións por parte do Servizo de Medio Ambiente.

    
O/a solicitante garante que a información facilitada é certa, completa e que coñece que a omisión ou falsedade da mesma dará lugar á anulación da súa candidatura. Co envío da información solicitada autorízase a utilización destes datos para a actividade á que se presenta. Así mesmo, e de acordo coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos que se solicitan no presente formulario pasarán a formar parte dun ficheiro debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, responsabilidade da Excma. Deputación Provincial de Lugo, coa finalidade de prestar o servizo requerido. Vostede pode exercer os dereitos de oposición, acceso, rectificación e cancelación dirixíndose ó noso Rexistro Xeral coa súa solicitude e fotocopia do seu DNI.
Actividade adultos (Aa)
25/01/2018 - Conferencia: Formas curiosas e rechamantes no mundo dos cogomelos
25 de Xaneiro. 19:30 h a 21h. . C.I Terras do Miño. Paseo do Río Rato. Lugo
Plazas Libres: 18
Actividade infantil (Ai)
26/01/2018 - 27/01/2018 Día mundial da eduación ambiental
26 de Xaneiro. 17h a 20h. 27 de Xaneiro. 11h a 14h. . C.I Terras do Miño. Paseo do Río Rato. Lugo
Plazas Libres: 14
Actividade adultos (Aa)
03/02/2018 - A compostaxe: De refugallo a recurso
3 de Febreiro. 10h a 14h. . C.I Terras do Miño. Paseo do Río Rato. Lugo
Plazas Libres: 0
Actividade infantil (Ai)
12/02/2018 - 14/02/2018 1º Entroido de ciencia e medio ambiente
12,13,14 de Febreiro. 10h a 14h. (de 6 a 16 anos). C.I Terras do Miño. Paseo do Río Rato. Lugo
Plazas Libres: 0
Actividade familiar (Af)
17/02/2018 - Iniciación ás aves acuáticas invernantes da Reserva da Biosfera Terras do Miño
17 de Febreiro. 10h a 14h. . C.I Terras do Miño e Lagoa de Cospeito
Plazas Libres: 0
Actividade infantil (Ai)
23/02/2018 - 24/02/2018 Descubrindo arte na natureza
23 de Febreiro. 16h a 20h. 24 de Febreiro. 11h a 14h e de 16h a 20h. . C.I Terras do Miño. Paseo do Río Rato. Lugo
Plazas Libres: 12
Actividade familiar (Af)
03/03/2018 - O teixugo na Reserva da Biosfera Terras do Miño
3 de Marzo. 10h e 14h . . C.I Terras do Miño. Paseo do Río Rato. Lugo
Plazas Libres: 0
Actividade adultos (Aa)
10/03/2018 - A horta na casa
10 de Marzo. 10h e 14h . . C.I Terras do Miño. Paseo do Río Rato. Lugo
Plazas Libres: 0
Actividade adultos (Aa)
17/03/2018 - Actividade de relaxación e contacto coa natureza
17 de Marzo. 10h e 14h . . C.I Terras do Miño. Paseo do Río Rato. Lugo
Plazas Libres: 14
Actividade infantil (Ai)
26/03/2018 - 02/04/2018 Campamento urbano
26,27, 28 de Marzo e 2 e Abril. 10h e 14h . . C.I Terras do Miño. Paseo do Río Rato. Lugo
Plazas Libres: 0

 

Para acadar máis información: und.medioambiente@deputacionlugo.org
Deputación de Lugo - C/ San Marcos N°8 - 27001 Lugo (Galicia)