Deputación de Lugo

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Actividade á que se inscribe:


Nome:


Apelidos:


Data de nacemento:


DNI/Pasaporte:


Enderezo:


Poboación:


Provincia:


Teléfono:


Enderezo Electrónico:


Autorizo a que os meus datos sexan utilizados para futuras comunicacións por parte do Servizo de Medio Ambiente.

    
O/a solicitante garante que a información facilitada é certa, completa e que coñece que a omisión ou falsedade da mesma dará lugar á anulación da súa candidatura. Co envío da información solicitada autorízase a utilización destes datos para a actividade á que se presenta. Así mesmo, e de acordo coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos que se solicitan no presente formulario pasarán a formar parte dun ficheiro debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, responsabilidade da Excma. Deputación Provincial de Lugo, coa finalidade de prestar o servizo requerido. Vostede pode exercer os dereitos de oposición, acceso, rectificación e cancelación dirixíndose ao noso Rexistro Xeral coa súa solicitude e fotocopia do seu DNI.
Actividade adultos (Aa)
22/09/2018 - O cultivo doutros indispensables na horta: leitugas, cenorias, cebolas, chícharos...
Horario:22 de setembro de 10:00h a 14:00h.
Lugar: Centro de interpretación Terras do Miño.
Prazas: 20
Plazas Libres: 0
Actividade adultos (Aa)
27/09/2018 - Obradoiro: “Identificación de cogomelos”
Horario:27 de setembro de 19:30h a 21:30h.
Lugar: Centro de interpretación Terras do Miño.
Prazas: 20
Plazas Libres: 0
Actividade infantil (Ai)
28/09/2018 - 29/09/2018 Astronomía cos máis pequenos
Horario: do 28 de setembro ás 18:00h ata 29 de setembro ás 10:00h.
Lugar: C.P.I. de Cervantes
Plazas Libres: 0
Actividade adultos (Aa)
29/09/2018 - Elaboración de marmaladas e licores
Horario:29 de setembro de 10:00h a 14:00h.
Lugar: Centro de interpretación Terras do Miño.
Prazas: 20
Plazas Libres: 0

 

Para acadar máis información: und.medioambiente@deputacionlugo.org
Deputación de Lugo - C/ San Marcos Num 8 - 27001 Lugo (Galicia)