Deputación de Lugo

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Actividade á que se inscribe:


Nome:


Apelidos:


Data de nacemento:


DNI/Pasaporte:


Enderezo:


Poboación:


Provincia:


Teléfono:


Enderezo Electrónico:


Autorizo a que os meus datos sexan utilizados para futuras comunicacións por parte do Servizo de Medio Ambiente.

    
O/a solicitante garante que a información facilitada é certa, completa e que coñece que a omisión ou falsedade da mesma dará lugar á anulación da súa candidatura. Co envío da información solicitada autorízase a utilización destes datos para a actividade á que se presenta.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS
  • Responsable DEPUTACIÓN DE LUGO
  • Finalidade O Servizo organiza estas actividades na provincia de Lugo, totalmente gratuítas e dirixidas aos cidadáns, tanto adultos como nenos. Os participantes inscríbense nas actividades na web da Deputación, por correo electrónico ou por teléfono, remitindo ao Servizo os seus datos persoais, e que logo son utilizados para comunicarlles novas actividades
  • Lexitimación Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada no interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento
    Lei 8/1989, de 15 de xuño, de delimitación e coordinación das competencias das Deputacións Provinciais de Galicia
  • Destinatarios Non están previstas
  • Dereitos Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e, no seu caso, oposición e portabilidade dos datos
  • Procedencia O propio interesado ou o seu representante legal
Para información adicional relativa á protección dos seus datos, por favor, consulte a seguinte ligazón na web da Deputación
Actividade adultos (Aa)
25/05/2019 - 26/05/2019 Florecendo-retratando a natureza
Horario: 25 de maio de 10:00 a 14:00 horas, 26 de maio de 11:30 a 14:30 horas
Centro de Interpretación Terras do Miño
Plazas Libres: 10
Actividade familiar (Af)
01/06/2019 - Rastros, huellas e sinais dos animais que nos rodean
Horario: de 10:00 a 14:00 horas
Centro de Interpretación Terras do Miño
Plazas Libres: 0
Actividade familiar (Af)
01/06/2019 - 15/06/2019 Cosmética natural
Horario: 1 e 15 de xuño, de 16:00 a 20:00 horas
Local da Asociación Cultural “O Teixeiro”
Plazas Libres: 0
Actividade familiar (Af)
03/06/2019 - 06/06/2019 PLANETARIO
Horario: 3, 4 3 6 de xuño, de 17:00 a 20:00 horas
Salón de Plenos da Deputación Provincial
Plazas Libres: 150
Actividade adultos (Aa)
03/06/2019 - Deshidratación de froitas e hortalizas
Horario: de 16:00 a 20:00 horas
Centro Social de Becerreá
Plazas Libres: 0
Actividade familiar (Af)
05/06/2019 - Unha noite de esmorga
Horario: de 17:00 a 20:00 horas
Salón de Plenos da Deputación Provincial
Plazas Libres: 62
Actividade familiar (Af)
08/06/2019 - Libeliñas da reserva da Biosfera Terras do Miño
Horario: de 10:00 a 14:00 horas
Centro de Interpretación Terras do Miño
Plazas Libres: 1
Actividade infantil (Ai)
22/06/2019 - Xincana no Paseo do Rato
Horario: de 10:00 a 14:00 horas
Centro de Interpretación Terras do Miño
Plazas Libres: 0
Actividade infantil (Ai)
24/06/2019 - 28/06/2019 Campamento verán Terras do Miño
Horario: do 24 ao 28 de xuño, de 10:00 a 14:00 horas
Centro de Interpretación Terras do Miño
Plazas Libres: 0
Actividade infantil (Ai)
25/06/2019 - 28/06/2019 Campamento infantil sobre actividades da natureza e reciclaxe
Horario: do 25 ao 28 de xuño, de 10:00 a 14:00 horas
Centro Social de Becerreá
Plazas Libres: 2

 

Para acadar máis información: und.medioambiente@deputacionlugo.org
Deputación de Lugo - C/ San Marcos Num 8 - 27001 Lugo (Galicia)