CURSOS e TALLERES dirixidos aos MAIORES da PROVINCIA de LUGO para a PROMOCIÓN da súa AUTONOMÍA PERSOAL

ACTUACIÓN: Promoción da autonomía persoal dos maiores da provincia

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Fundación Tic - IN LUGO - Centro de Innovación Social
C/ Frei Plácido Rei Lemos 2ª planta S/N – 27004 Lugo (Galicia)

Teléfono: 982 225 186

INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS

Actuación: Promoción da autonomía persoal dos maiores da provincia

O obxectivo destes cursos e talleres é ser un estímulo para usar as novas tecnoloxías, facendo conscientes aos participantes das utilidades e dos beneficios que estas lles poden proporcionar: actividades útiles ademais de amenas e gratificantes.

Un aliciente importante para as persoas maiores, empregar as novas tecnoloxías no seu propio fogar, en todas as súas vertentes, favorecendo deste xeito a súa autonomía persoal, a adquisición de habilidades e a mellora e preservación das súas capacidades cognitivas e funcionais, fomentando así o envellecemento activo.

AULA DE TRANSMISIÓN DE COÑECEMENTO
Nas instalacións do InLugo (Fundación TIC) existe un aula interactiva con material informático e conexión a Internet a disposición de todas aquelas persoas maiores que o desexen.             
Así mesmo, empregarse para realizar actividades de reforzo dos coñecementos adquiridos nos diferentes cursos realizados (ver final documento).                                           
                                              
TITORÍAS PERSONALIZADAS
(Previa Cita)
As persoas que precisen axuda con respecto ás novas tecnoloxías, poderán achegarse ao centro para tentar resolver as súas dúbidas.
Nas datas e horas especificadas, os profesores do INLUGO, resolverán dúbidas tecnolóxicas a todos os maiores que o precisen, de xeito individualizado.


AS INSCRICIÓNS ABRIRANSE O 10 DE ABRIL DE 2018 Á 12:30H.

LISTADO DE CURSOS

7 - Atréveste con Internet? Axudámosche

CELEBRACIÓN: 23, 24, 25 e 26 de Abril / (16:30-18:30) / 8 horas

O obxectivo principal deste curso é aprender os fundamentos básicos para poder acceder a Internet e a toda a súa información. Algo que parece tan básico non o é tanto para as persoas maiores e, sen embargo, poden obter beneficios interesantes en canto a autonomía para a súa vida cotiá. Ao final do curso preténdese que os asistentes sexan capaces de conectarse a Internet por si mesmos, e sexan capaces de atopar información útil no día a día: pedir cita para o médico de cabeceira, coñecer a previsión do tempo para a semana, consultar a programación de televisión, localizar a gasolineira máis barata no noso entorno, escoitar a radio en directo por Internet, atopar e participar nun torneo de tute en liña, ... En definitiva, aumentar a súa autonomía a través das TIC.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

8 - Avanza e coñece todo o que podes facer co teu smartphone

CELEBRACIÓN: 24, 25 e 26 de Abril / (11:00-13:00) / 6 horas

Este curso preséntase como complemento do Nivel I de uso de móbil/smartphone. Trátase de ofrecer ás persoas maiores da provincia, os coñecementos sobre este dispositivo para aproveitar mellor as vantaxes que ofrecen as novas aplicacións para o teléfono móbil. Os participantes aprenderán a conectarse a unha rede Wifi, a descargar e instalar aplicacións e a gardar os contactos do teléfono no ordenador. Isto axudaralles a aumentar a súa autonomía persoal e a súa autoestima.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

9 - Taller: Exercicio mental con ordenador

CELEBRACIÓN: 24, 25 e 26 de Abril / (11:00-13:00) / 6 horas

Con este Taller preténdese empregar o ordenador e as múltiples propostas existentes na rede para a prevención do deterioro cognitivo do colectivo que conforman as persoas maiores da provincia de Lugo. O uso de novas tecnoloxías pode permitirnos a realización de actividades de estimulación cognitiva de xeito online, ou a través de programas e xogos que de maneira gratuíta podemos descargar no noso ordenador. As actividades a realizar neste Taller serán moi dinámicas, permitindo gran flexibilidade na planificación das mesmas. Poderemos traballar diversas capacidades cognitivas, entre outras: Atención e concentración, Memoria, Funcións Executivas, Percepción e Recoñecemento, Linguaxe ou Cálculo. Os participantes deste Taller sairán do mesmo coñecendo moitas das múltiples propostas que se atopan na rede para aplicalas no seu fogar, mellorando así a súa autonomía persoal e previndo dentro do posible o deterioro cognitivo derivado da súa idade.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

10 - Taller: Exercicio Mental con Tablet

CELEBRACIÓN: 24, 25 e 26 de Abril / (16:30-18:30) / 6 horas

Neste Taller empregaremos a tablet ou o smartphone e varias das múltiples aplicacións gratuítas existentes para o sistema operativo Android, para a prevención do deterioro cognitivo do colectivo que conforman as persoas maiores da provincia de Lugo. O uso destes dispositivos pode permitirnos a realización de sinxelas actividades de estimulación cognitiva de gran valor. Empregaremos diversas aplicacións, para traballar o cálculo básico), a memoria visual, o cálculo de distancias e a análise, a linguaxe, a percepción e a orientación espacial. Este Taller pode servir como estímulo para usar as novas tecnoloxías, neste caso os dispositivos táctiles como a tablet ou o smartphone, para dispoñer e levar a cabo estimulacións cognitivas no propio fogar, con actividades moi lúdicas e dinámicas, que permiten gran flexibilidade na planificación das mesmas.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

11 - Taller de retoque e composición fotográfica

CELEBRACIÓN: 2, 3 e 4 de maio / (11:00-13:00) / 6 horas

Este taller quere achegar a fotografía aos maiores e afondar un pouco máis no manexo do dos dispositivos móbiles mediante un editor fotográfico. Traballaranse sobre as imaxes tomadas polos alumnos, ou as tomadas como exemplo, sobre as que se realizarán as múltiples composicións que ofrecen as aplicacións. Tamén se realizarán pequenos retoques sobre as mesmas, empregando as imaxes que eles mesmos elixan do seu móbil ou tablet. O que fará que se estimule ainda máis as capacidades cognitivas dos participantes. Este taller ademais fomentará a sociabilidade e aumentará a autoestima dos participantes, ao ser unha actividade sinxela e ao alcance de todos.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

12 - Crea un vídeo con fotografías. Iniciate no Movie Maker

CELEBRACIÓN: 2, 3 e 4 de maio / (11:00-13:00) / 6 horas

Con este taller preténdese empregar o programa Movie Maker para a creación de vídeos a través de diferentes imaxes. Este taller e totalmente práctico, con fotografías propias e poderán facer vídeos de diferentes duracións, con todos os efectos que nos permita o programa. Igual que o vídeo está formado por imaxe e son, preténdese que as persoas maiores unan fotografías propias con calquera tipo de música para dar lugar a vídeos persoais que poderán reproducir en calquera medio multimedia na súa casa.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

13 - Taller de escritura no ordenador a través de internet

CELEBRACIÓN: 2 e 3 de maio / ( 16:30-18:30) / 4 horas

Este curso pretende reforzar os coñecementos do ordenador, mentres se practica co teclado mediante unha páxina de internet. A páxina de alfabetización dixital, reúne todos os aspectos do teclado, polo que repasarán aqueles conceptos que non afondasen durante o manexo básico. Mediante a páxina web, tamén realizarán búsquedas en internet. Por outra banda o teclado, ao ser o mesmo que no móbil ou na tablet, axuda a manexar os mesmos con unha maior soltura á hora de escribir un texto. Todo isto axudará a favorecer o envellecemento activo, mellorando as capacidades cognitivas dos participantes

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

14 - Que son as redes socias? Descobre Instagram co teu móbil ou tablet

CELEBRACIÓN: 2 e 3 de maio / ( 16:30-18:30) / 4 horas

O obxectivo é que as persoas maiores gocen de Internet mediante a busca de motivos de propio interese, dentro da rede social Instagram. Farase o correspondente rexistro nesta rede social baseada en fotografías. Isto permitirá ao usuario buscar os seus intereses por temas predefinidos, podendo gardar e compartir imaxes que atopen na rede e que teñan no seu propio móbil ou tablet. Instagram ten variedade de contidos, de acceso directo, entre os que podemos atopar moitas entradas relacionadas cos maiores, con consellos de diversa índole: decoración, carpintería, bordado, artesanía, receitas de cociña, ..., aportando múltiples ideas que se poden levar a cabo na casa, e que e atopan baixo o lema de DIY, Do It Yourself (faino ti mesmo). Todo isto proporcionará ao participante unha nova oportunidade para vencer o illamento e practicar o envellecemento activo, aumentando as relacións sociais e mellorando as capacidades cognitivas, mediante os exercicios de busca en Internet de contidos específicos e de gusto persoal.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

15 - Organízate co teu móbil (Nivel I de uso do móbil smartphone)

CELEBRACIÓN: 7, 8, 9 e 10 de Maio / (16:30-18:30) / 6 horas

Este curso pretende amosar as vantaxes do uso do teléfono móbil na vida diaria das persoas maiores, posibilitándolles os coñecementos para realizar chamadas de emerxencia, ou o uso da alarma para a toma de medicación, favorecendo así a mellora na súa calidade de vida, fortalecendo a autoestima e estimulando a capacidade cognitiva dos maiores e as súas relacións sociais. Os participantes aprenderán a usar o teléfono móbil en tres sesións dinámicas nas que realizarán chamadas e enviarán mensaxes aos compañeiros, o que favorecerá a súa inclusión social e mellorará a súa socialización.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

16 - Relata as túas vivenzas, practicando a escritura co ordenador

CELEBRACIÓN: 7, 8, 9 e 10 de Maio / (16:30-18:30) / 8 horas

Trátase de dar a coñecer a ferramenta gratuíta que ofrece Windows para poder realizar un documento escrito, con actividades que os fagan rememorar tempos pasados, escribindo as vivenzas das fotografías e imaxes antigas de Lugo, que nos ceden. Estas imaxes despois poñeranse na páxina web de Memoria Dixital. Durante o curso tamén aprenderán a desenvolverse cun editor de texto sinxelo. Por unha banda deberán rememorar e pensar de como escribir un documento, seguindo unhas pequenas pautas e preguntas que deberán responder sobre as imaxes que se lles entreguen. Despois este texto pasará ao documento de Word, que deberán gardar no seu ordenador. Saber utilizar o ordenador axuda aos maiores en moitas facetas das súas vidas, axudando incluso a combater a ansiedade, a soidade ou os sentimentos negativos, que diminúen entre as persoas maiores capaces de participar diferentes actividades ... polo que este curso permitirá ao alumno afacerse ao ordenador e ao teclado, aprendendo unhas nocións básicas para redactar un e-mail ou escribir unha carta ou calquera outro documento.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

17 - Taller: Exercicio Mental con Tablet

CELEBRACIÓN: 8, 9 e 10 de Maio / (11:00-13:00) / 6 horas

Neste Taller empregaremos a tablet ou o smartphone e varias das múltiples aplicacións gratuítas existentes para o sistema operativo Android, para a prevención do deterioro cognitivo do colectivo que conforman as persoas maiores da provincia de Lugo. O uso destes dispositivos pode permitirnos a realización de sinxelas actividades de estimulación cognitiva de gran valor. Empregaremos diversas aplicacións, para traballar o cálculo básico), a memoria visual, o cálculo de distancias e a análise, a linguaxe, a percepción e a orientación espacial. Este Taller pode servir como estímulo para usar as novas tecnoloxías, neste caso os dispositivos táctiles como a tablet ou o smartphone, para dispoñer e levar a cabo estimulacións cognitivas no propio fogar, con actividades moi lúdicas e dinámicas, que permiten gran flexibilidade na planificación das mesmas.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

18 - Avanza e coñece todo o que podes facer coa túa tablet

CELEBRACIÓN: 14, 15 e 16 de Maio / (11.00-13:00) / 4 horas

Unha vez adquirimos os coñecementos básico do funcionamento dunha Tablet, debemos profundizar en cousas básicas pero a vez complexas como poden ser a instalación dunha app ou a forma de eliminalas unha vez que non as utilizamos. Este curso é totalmente práctico, xa que dende o primeiro momento manexaremos as tablets, e a través de exercicios básicos chegaremos a copiar arquivos nestes dispositivos e a personalizar o noso dispositivo da forma que máis nos interese. Porque coas tablets, as TIC están na punta dos teus dedos.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

19 - Taller de retoque e composición fotográfica

CELEBRACIÓN: 14, 15 e 16 de Maio / (16:30-18:30) / 6 horas

Este taller quere achegar a fotografía aos maiores e afondar un pouco máis no manexo do dos dispositivos móbiles mediante un editor fotográfico. Traballaranse sobre as imaxes tomadas polos alumnos, ou as tomadas como exemplo, sobre as que se realizarán as múltiples composicións que ofrecen as aplicacións. Tamén se realizarán pequenos retoques sobre as mesmas, empregando as imaxes que eles mesmos elixan do seu móbil ou tablet. O que fará que se estimule ainda máis as capacidades cognitivas dos participantes. Este taller ademais fomentará a sociabilidade e aumentará a autoestima dos participantes, ao ser unha actividade sinxela e ao alcance de todos.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

20 - Aumenta os teus coñecementos no ordenador. Nivel II de uso de ordenador

CELEBRACIÓN: 14, 15 e 16 de Maio / (16:30-18:30) / 6 horas

Neste curso avanzaremos no uso do ordenador, coñecendo o teclado e as súas funcións, e coñecendo as operacións básicas que podemos facer cos accesorios, como a calculadora, o paint, o bloc de notas ou o wordpad. Aprenderemos así mesmo a personalizar o noso equipo, a configurar a pantalla atendendo ás nosas necesidades visuais e a empregar, si a necesitamos a función da lupa. Tamén veremos os diferentes dispositivos para almacenamento de arquivos (USB/disco duro, DVD, CD-ROM e tarxetas de memoria) e como podemos gardar os nosos contidos no noso ordenador, organizando carpetas. Manexar o ordenador con soltura aumenta a confianza dos usuarios que pouco a pouco van perdendo o medo de interactuar coas novas tecnoloxías.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

21 - Que son as redes socias? Descobre Facebook

CELEBRACIÓN: 22, 23, 24 e 25 de Maio / (11:00-13:00) / 8 horas

Con este curso preténdese que as persoas maiores interactúen coas novas tecnoloxías e se acheguen ao mundo das redes sociais, coñezan a súa utilidade e se favoreza a súa inclusión social mediante as posibilidades que ofrece Internet. As actividades a realizar neste curso serán dinámicas, xa que non só se centrarán en contidos, senón que se pretenderá amosar aos participantes como crear e empregar de xeito seguro un perfil en Facebook para compartir as súas inquedanzas. Isto favorecerá a súa autonomía persoal, a comunicación e a socialización.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

22 - Taller: Exercicio mental con ordenador

CELEBRACIÓN: 22, 23 e 24 de Maio / (16:30-18:30) / 6 horas

Con este Taller preténdese empregar o ordenador e as múltiples propostas existentes na rede para a prevención do deterioro cognitivo do colectivo que conforman as persoas maiores da provincia de Lugo. O uso de novas tecnoloxías pode permitirnos a realización de actividades de estimulación cognitiva de xeito online, ou a través de programas e xogos que de maneira gratuíta podemos descargar no noso ordenador. As actividades a realizar neste Taller serán moi dinámicas, permitindo gran flexibilidade na planificación das mesmas. Poderemos traballar diversas capacidades cognitivas, entre outras: Atención e concentración, Memoria, Funcións Executivas, Percepción e Recoñecemento, Linguaxe ou Cálculo. Os participantes deste Taller sairán do mesmo coñecendo moitas das múltiples propostas que se atopan na rede para aplicalas no seu fogar, mellorando así a súa autonomía persoal e previndo dentro do posible o deterioro cognitivo derivado da súa idade.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

23 - Organízate co teu móbil (Nivel I de uso do móbil smartphone)

CELEBRACIÓN: 22, 23 e 24 de Maio / (16:30-18:30) / 6 horas

Este curso pretende amosar as vantaxes do uso do teléfono móbil na vida diaria das persoas maiores, posibilitándolles os coñecementos para realizar chamadas de emerxencia, ou o uso da alarma para a toma de medicación, favorecendo así a mellora na súa calidade de vida, fortalecendo a autoestima e estimulando a capacidade cognitiva dos maiores e as súas relacións sociais. Os participantes aprenderán a usar o teléfono móbil en tres sesións dinámicas nas que realizarán chamadas e enviarán mensaxes aos compañeiros, o que favorecerá a súa inclusión social e mellorará a súa socialización.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

24 - Relata as túas vivenzas, practicando a escritura co ordenador

CELEBRACIÓN: 28, 29, 30 e 31 de Maio / (11:00-13:00) / 8 horas

Trátase de dar a coñecer a ferramenta gratuíta que ofrece Windows para poder realizar un documento escrito, con actividades que os fagan rememorar tempos pasados, escribindo as vivenzas das fotografías e imaxes antigas de Lugo, que nos ceden. Estas imaxes despois poñeranse na páxina web de Memoria Dixital. Durante o curso tamén aprenderán a desenvolverse cun editor de texto sinxelo. Por unha banda deberán rememorar e pensar de como escribir un documento, seguindo unhas pequenas pautas e preguntas que deberán responder sobre as imaxes que se lles entreguen. Despois este texto pasará ao documento de Word, que deberán gardar no seu ordenador. Saber utilizar o ordenador axuda aos maiores en moitas facetas das súas vidas, axudando incluso a combater a ansiedade, a soidade ou os sentimentos negativos, que diminúen entre as persoas maiores capaces de participar diferentes actividades ... polo que este curso permitirá ao alumno afacerse ao ordenador e ao teclado, aprendendo unhas nocións básicas para redactar un e-mail ou escribir unha carta ou calquera outro documento.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

25 - Atréveste con Internet? Axudámosche

CELEBRACIÓN: 28, 29, 30 e 31 de Maio / (16:30-18:30) / 8 horas

O obxectivo principal deste curso é aprender os fundamentos básicos para poder acceder a Internet e a toda a súa información. Algo que parece tan básico non o é tanto para as persoas maiores e, sen embargo, poden obter beneficios interesantes en canto a autonomía para a súa vida cotiá. Ao final do curso preténdese que os asistentes sexan capaces de conectarse a Internet por si mesmos, e sexan capaces de atopar información útil no día a día: pedir cita para o médico de cabeceira, coñecer a previsión do tempo para a semana, consultar a programación de televisión, localizar a gasolineira máis barata no noso entorno, escoitar a radio en directo por Internet, atopar e participar nun torneo de tute en liña, ... En definitiva, aumentar a súa autonomía a través das TIC.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

26 - Taller: Exercicio Mental con Tablet

CELEBRACIÓN: 29, 30 e 31 de Maio / (11:00-13:00) / 6 horas

Neste Taller empregaremos a tablet ou o smartphone e varias das múltiples aplicacións gratuítas existentes para o sistema operativo Android, para a prevención do deterioro cognitivo do colectivo que conforman as persoas maiores da provincia de Lugo. O uso destes dispositivos pode permitirnos a realización de sinxelas actividades de estimulación cognitiva de gran valor. Empregaremos diversas aplicacións, para traballar o cálculo básico), a memoria visual, o cálculo de distancias e a análise, a linguaxe, a percepción e a orientación espacial. Este Taller pode servir como estímulo para usar as novas tecnoloxías, neste caso os dispositivos táctiles como a tablet ou o smartphone, para dispoñer e levar a cabo estimulacións cognitivas no propio fogar, con actividades moi lúdicas e dinámicas, que permiten gran flexibilidade na planificación das mesmas.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

27 - Aumenta os teus coñecementos no ordenador. Nivel II de uso de ordenador

CELEBRACIÓN: 4, 5 e 6 de Xuño / (11:00-13:00) / 6 horas

Neste curso avanzaremos no uso do ordenador, coñecendo o teclado e as súas funcións, e coñecendo as operacións básicas que podemos facer cos accesorios, como a calculadora, o paint, o bloc de notas ou o wordpad. Aprenderemos así mesmo a personalizar o noso equipo, a configurar a pantalla atendendo ás nosas necesidades visuais e a empregar, si a necesitamos a función da lupa. Tamén veremos os diferentes dispositivos para almacenamento de arquivos (USB/disco duro, DVD, CD-ROM e tarxetas de memoria) e como podemos gardar os nosos contidos no noso ordenador, organizando carpetas. Manexar o ordenador con soltura aumenta a confianza dos usuarios que pouco a pouco van perdendo o medo de interactuar coas novas tecnoloxías.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

28 - Avanza e coñece todo o que podes facer co teu smartphone

CELEBRACIÓN: 4, 5, 6 e 7 de Xuño / (16:30-18:30) / 8 horas

Este curso preséntase como complemento do Nivel I de uso de móbil/smartphone. Trátase de ofrecer ás persoas maiores da provincia, os coñecementos sobre este dispositivo para aproveitar mellor as vantaxes que ofrecen as novas aplicacións para o teléfono móbil. Os participantes aprenderán a conectarse a unha rede Wifi, a descargar e instalar aplicacións e a gardar os contactos do teléfono no ordenador. Isto axudaralles a aumentar a súa autonomía persoal e a súa autoestima.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

29 - O carteiro en internet? Que é o correo electrónico

CELEBRACIÓN: 5, 6 e 7 de Xuño / (16:30-18:30) / 6 horas

Unha das características principais de Internet é a capacidade de comunicación entre persoas. A forma máis sinxela para facelo é a través do correo electrónico, un sistema moi similar ao correo postal tradicional en canto a conceptos, pero con todas as vantaxes das novas tecnoloxías. Para as persoas maiores trátase dunha ferramenta moi interesante, permite estar en contacto cos seres queridos, familiares que están lonxe, ou ben poder acceder a utilidades de Internet que precisan dunha conta de correo electrónico por parte do usuario. Ao final do curso, os asistentes terán a oportunidade de crear a súa conta persoal de correo e coñecer o seu manexo. Enviar e recibir mensaxes, organizar a caixa de correo persoal ou enviar arquivos adxuntos como fotografías ou documentos de texto. De novo as TIC veñen ao auxilio das persoas maiores para mellorar a súa autonomía.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

30 - Manéxate coas novas tecnoloxías: coñece a túa tablet

CELEBRACIÓN: 7 e 8 de Xuño / (11:00-13:00) / 4 horas

Curso sobre manexo básico de tablets. Uns dispositivos moi útiles para os maiores pola súa facilidade de manexo. Hoxe son xa elementos cotiás e de utilidade, aos que se lles pode sacar moito proveito. O obxectivo principal deste curso é aprender o manexo básico destes dispositivos: acender e apagar, manexarse polos diferentes menús, coñecer aplicacións básicas, en definitiva coñecer as posibilidades das mesmas. Este curso é totalmente práctico, xa que dende o primeiro momento manexaremos as tablets, e a través de exercicios e xogos sinxelos irase adquirindo a soltura necesaria para coñecelas e sacarlles proveito. Porque coas tablets, as TIC están na punta dos teus dedos.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

31 - Relata as túas vivenzas, practicando a escritura co ordenador

CELEBRACIÓN: 11, 12, 13 e 14 de Xuño / (16:30-18:30) / 8 horas

Trátase de dar a coñecer a ferramenta gratuíta que ofrece Windows para poder realizar un documento escrito, con actividades que os fagan rememorar tempos pasados, escribindo as vivenzas das fotografías e imaxes antigas de Lugo, que nos ceden. Estas imaxes despois poñeranse na páxina web de Memoria Dixital. Durante o curso tamén aprenderán a desenvolverse cun editor de texto sinxelo. Por unha banda deberán rememorar e pensar de como escribir un documento, seguindo unhas pequenas pautas e preguntas que deberán responder sobre as imaxes que se lles entreguen. Despois este texto pasará ao documento de Word, que deberán gardar no seu ordenador. Saber utilizar o ordenador axuda aos maiores en moitas facetas das súas vidas, axudando incluso a combater a ansiedade, a soidade ou os sentimentos negativos, que diminúen entre as persoas maiores capaces de participar diferentes actividades ... polo que este curso permitirá ao alumno afacerse ao ordenador e ao teclado, aprendendo unhas nocións básicas para redactar un e-mail ou escribir unha carta ou calquera outro documento.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

32 - Taller: Exercicio mental coa Xbox e coa Wii

CELEBRACIÓN: 12, 13 e 14 de Xuño / (11:00-13:00) / 6 horas

Con este Taller preténdese empregar o ordenador e as múltiples propostas existentes na rede para a prevención do deterioro cognitivo do colectivo que conforman as persoas maiores da provincia de Lugo. O uso de novas tecnoloxías pode permitirnos a realización de actividades de estimulación cognitiva de xeito online, ou a través de programas e xogos que de maneira gratuíta podemos descargar no noso ordenador. As actividades a realizar neste Taller serán moi dinámicas, permitindo gran flexibilidade na planificación das mesmas. Poderemos traballar diversas capacidades cognitivas, entre outras: Atención e concentración, Memoria, Funcións Executivas, Percepción e Recoñecemento, Linguaxe ou Cálculo. Os participantes deste Taller sairán do mesmo coñecendo moitas das múltiples propostas que se atopan na rede para aplicalas no seu fogar, mellorando así a súa autonomía persoal e previndo dentro do posible o deterioro cognitivo derivado da súa idade.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

33 - Avanza e coñece todo o que podes facer coa túa tablet

CELEBRACIÓN: 12, 13 e 14 de Xuño / (11:00-13:00) / 6 horas

Unha vez adquirimos os coñecementos básico do funcionamento dunha Tablet, debemos profundizar en cousas básicas pero a vez complexas como poden ser a instalación dunha app ou a forma de eliminalas unha vez que non as utilizamos. Este curso é totalmente práctico, xa que dende o primeiro momento manexaremos as tablets, e a través de exercicios básicos chegaremos a copiar arquivos nestes dispositivos e a personalizar o noso dispositivo da forma que máis nos interese. Porque coas tablets, as TIC están na punta dos teus dedos.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

34 - Crea un vídeo con fotografías. Iniciate no Movie Maker

CELEBRACIÓN: 19, 20 e 21 de Xuño / (16:30-18:30) / 6 horas

Con este taller preténdese empregar o programa Movie Maker para a creación de vídeos a través de diferentes imaxes. Este taller e totalmente práctico, con fotografías propias e poderán facer vídeos de diferentes duracións, con todos os efectos que nos permita o programa. Igual que o vídeo está formado por imaxe e son, preténdese que as persoas maiores unan fotografías propias con calquera tipo de música para dar lugar a vídeos persoais que poderán reproducir en calquera medio multimedia na súa casa.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

35 - Que son as redes socias? Descobre Facebook

CELEBRACIÓN: 26, 27, 28 e 29 de Xuño / (16:30-18:30) / 8 horas

Con este curso preténdese que as persoas maiores interactúen coas novas tecnoloxías e se acheguen ao mundo das redes sociais, coñezan a súa utilidade e se favoreza a súa inclusión social mediante as posibilidades que ofrece Internet. As actividades a realizar neste curso serán dinámicas, xa que non só se centrarán en contidos, senón que se pretenderá amosar aos participantes como crear e empregar de xeito seguro un perfil en Facebook para compartir as súas inquedanzas. Isto favorecerá a súa autonomía persoal, a comunicación e a socialización.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

36 - Taller de internet

CELEBRACIÓN: 12, 16 e 23 de Abril, 7 de maio, 1, 11, 18, 22 e 29 de Xuño / horas

Tendo en conta ás peticións da maioría dos usuarios de repetir e de facer os cursos de máis duración, impartiranse unha serie de talleres curtos, en sesións de dúas horas, para mellorar e continuar coa aprendizaxe, afianzando e potenciando os coñecementos adquiridos nos cursos realizados, nunhas sesións de curta duración na que os participantes realizarán unha serie de actividades. Estes Talleres están dirixidos a aquelas persoas que xa realizaran os cursos de internet, polo que se reservará a participación neles a aquelas persoas que asistiran aos cursos correspondentes, impartidos no centro. Resulta preciso facer esta distinción, para que as sesións sexan dinámicas e así poder reforzar ou ver máis aspectos e/ou contidos diferentes.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

37 - Taller de móbil

CELEBRACIÓN: 12 de Abril, 11 de Maio, 8, 11 e 15 de Xuño / horas

Tendo en conta ás peticións da maioría dos usuarios de repetir e de facer os cursos de máis duración, os venres en horario de mañá impartiranse unha serie de talleres curtos, en sesións de dúas horas, para mellorar e continuar coa aprendizaxe, afianzando e potenciando os coñecementos adquiridos nos cursos realizados, nunhas sesións de curta duración na que os participantes realizarán unha serie de actividades. Este Taller está dirixido a aquelas persoas que xa realizaran os cursos de móbil, ou que teñan coñecementos básicos sobre o taller ao que se queira asistir, polo que se reservará a participación neles a aquelas persoas que asistiran aos cursos correspondentes, impartidos no centro. Resulta preciso facer esta distinción, para que as sesións sexan dinámicas e así poder reforzar ou ver máis aspectos e/ou contidos diferentes.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

38 - Taller de Whats app

CELEBRACIÓN: 16 de Abril, 28 de Maio, 11 e 18 de Xuño / horas

Taller curto, en sesións de dúas horas, para mellorar e continuar coa aprendizaxe, afianzando e potenciando os coñecementos adquiridos nos cursos realizados, na que os participantes farán unha serie de actividades. Este Taller vai dirixido ás persoas que fixeran o curso de "Avanza e coñece o teu Smartphone", e veranse contidos sobre a aplicación de What's app. Neste taller empregará cada participante o seu propio móbil.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

39 - Taller Google Fotos. Ordena as tuas imaxes do móbil, no ordenador

CELEBRACIÓN: 27 de Abril, 7 e 28 de Maio e 4 de Xuño / horas

Tendo en conta ás peticións da maioría dos usuarios de repetir e de facer os cursos de máis duración, impartiranse unha serie de talleres curtos, en sesións de dúas horas, para mellorar e continuar coa aprendizaxe, afianzando e potenciando os coñecementos adquiridos nos cursos realizados, nunhas sesións de curta duración na que os participantes realizarán unha serie de actividades. Este Taller está dirixido a aquelas persoas que xa realizaran os cursos de móbil, e internet, polo que se reservará a participación neles a aquelas persoas que asistiran aos cursos correspondentes, impartidos no centro. Resulta preciso facer esta distinción, para que as sesións sexan dinámicas e así poder reforzar ou ver máis aspectos e/ou contidos diferentes.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

40 - Taller de Youtube

CELEBRACIÓN: 25 de Maio e 4 de Xuño / horas

Tendo en conta ás peticións da maioría dos usuarios de repetir e de facer os cursos de máis duración, os venres en horario de mañá impartiranse unha serie de talleres curtos, en sesións de dúas horas, para mellorar e continuar coa aprendizaxe, afianzando e potenciando os coñecementos adquiridos nos cursos realizados, nunhas sesións de curta duración na que os participantes realizarán unha serie de actividades. Este Taller está dirixido a aquelas persoas que xa realizaran o curso de internet, ou que teñan coñecementos básicos sobre mesmo, polo que se reservará a participación neles a aquelas persoas que asistiran aos cursos correspondentes, impartidos no centro. Resulta preciso facer esta distinción, para que as sesións sexan dinámicas e así poder reforzar ou ver máis aspectos e/ou contidos diferentes.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

41 - Taller Facebook con móbil/tablet

CELEBRACIÓN: 29 de Xuño / horas

Tendo en conta ás peticións da maioría dos usuarios de repetir e de facer os cursos de máis duración, impartiranse unha serie de talleres curtos, en sesións de dúas horas, para mellorar e continuar coa aprendizaxe, afianzando e potenciando os coñecementos adquiridos nos cursos realizados, nunhas sesións de curta duración na que os participantes realizarán unha serie de actividades. Este Taller está dirixido a aquelas persoas que xa realizaran os cursos de Facebook, polo que se reservará a participación neles a aquelas persoas que asistiran aos cursos correspondentes, impartidos no centro. Resulta preciso facer esta distinción, para que as sesións sexan dinámicas e así poder reforzar ou ver máis aspectos e/ou contidos diferentes.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

42 - Taller descobre o mundo e busca con Google Maps

CELEBRACIÓN: 16 de Abril e 11 e 25 de Xuño / horas

Serie de talleres curtos, en sesións de dúas horas, para mellorar e continuar coa aprendizaxe, afianzando e potenciando os coñecementos adquiridos nos cursos realizados, na que os participantes farán unha serie de actividades. Este Taller vai dirixido ás persoas que fixeran o curso de "Internet", e veranse aplicacións coma o Google Maps, (ou similar, dependendo da compatibilidade do dispositivo empregado), ademáis doutras que nos axudan a controlar a actividade física. Con estas últimas, contabilizamos os pasos andados durante o exercicio, kalorías queimadas e un longo etcétera. Por outra banda, con outra aplicación, obteremos información do lugar que se precise, e localizaremos establecementos que señan do noso interese, así coma farmacias, hoteis, restaurantes ou lugares a visitar, visitando páxinas ou apps coma Street View, Tripadvisor ou Trivago por exemplo.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

43 - Taller de aplicacións de compraventa

CELEBRACIÓN: 16 de Abril e 1 e 18 de Xuño / horas

Tendo en conta ás peticións da maioría dos usuarios de repetir e de facer os cursos de máis duración, impartiranse unha serie de talleres curtos, en sesións de dúas horas, para mellorar e continuar coa aprendizaxe, afianzando e potenciando os coñecementos adquiridos nos cursos realizados, nunhas sesións de curta duración na que os participantes realizarán unha serie de actividades. Este Taller está dirixido a aquelas persoas que xa realizaran os cursos de Internet e/ou de móbil, polo que se reservará a participación neles a aquelas persoas que asistiran aos cursos correspondentes, impartidos no centro. Este realízase debido á demanda do mesmo por parte dos asistentes. Veranse páxinas web de compraventa de artículos de segunda man, como se manexan e como se fai para publicar ou ver un artículo.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

44 - Taller: Repasa a escritura no teu ordenador

CELEBRACIÓN: 20 de Abril e 2 de Xuño / horas

Este curso pretende reforzar os coñecementos do ordenador, mentres se practica co teclado mediante unha páxina de internet. A páxina de alfabetización dixital, reúne todos os aspectos do teclado, polo que repasarán aqueles conceptos que non afondasen durante o manexo básico. Mediante a páxina web, tamén realizarán búsquedas en internet. Por outra banda o teclado, ao ser o mesmo que no móbil ou na tablet, axuda a manexar os mesmos con unha maior soltura á hora de escribir un texto. Todo isto axudará a favorecer o envellecemento activo, mellorando as capacidades cognitivas dos participantes

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

45 - Taller Memoria Dixital Lugo

CELEBRACIÓN: 11 de Maio, 15 de Xuño e 25 de Xuño / horas

Os obxectivos deste taller son fomentar recordos e con iso potenciar a memoria, dando a coñecer a páxina web www.memoriadixitallugo.es , e o seu funcionamento, para así poder continuar co labor de recollida de imaxes antigas da provincia de Lugo, para tentar formar un banco de imaxes e recordos dos nosos maiores. Ademais farase un breve repaso de internet, correo electrónico e almacenamento de arquivos para afianzar os coñecementos adquiridos durante os cursos, indicando aos participantes como facer para enviar fotografías ou vídeos que desexen compartir en dita web. Neste taller os participantes deberán traer unha ou máis fotos antigas, que serán dixitalizadas e comentadas para fomentar a sociabilidade e interactividade entre os alumnos. Analizaranse e comentaranse as diferentes fotografías aportadas polos participantes, lembrando anos pasados e conformando lembranzas propias da nosa provincia e da nosa xente.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA