CURSOS e TALLERES dirixidos aos MAIORES da PROVINCIA de LUGO para a PROMOCIÓN da súa AUTONOMÍA PERSOAL

ACTUACIÓN: Promoción da autonomía persoal dos maiores da provincia

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Fundación Tic - IN LUGO - Centro de Innovación Social
C/ Frei Plácido Rei Lemos 2ª planta S/N – 27004 Lugo (Galicia)

Teléfono: 982 225 186

INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS

Actuación: Promoción da autonomía persoal dos maiores da provincia

O obxectivo destes cursos e talleres é ser un estímulo para usar as novas tecnoloxías, facendo conscientes aos participantes das utilidades e dos beneficios que estas lles poden proporcionar: actividades útiles ademais de amenas e gratificantes.

Un aliciente importante para as persoas maiores, empregar as novas tecnoloxías no seu propio fogar, en todas as súas vertentes, favorecendo deste xeito a súa autonomía persoal, a adquisición de habilidades e a mellora e preservación das súas capacidades cognitivas e funcionais, fomentando así o envellecemento activo.

AULA DE TRANSMISIÓN DE COÑECEMENTO
Nas instalacións do InLugo (Fundación TIC) existe un aula interactiva con material informático e conexión a Internet a disposición de todas aquelas persoas maiores que o desexen.             
Así mesmo, empregarse para realizar actividades de reforzo dos coñecementos adquiridos nos diferentes cursos realizados (ver final documento).                                           
                                              
TITORÍAS PERSONALIZADAS
(Previa Cita)
As persoas que precisen axuda con respecto ás novas tecnoloxías, poderán achegarse ao centro para tentar resolver as súas dúbidas.
Nas datas e horas especificadas, os profesores do INLUGO, resolverán dúbidas tecnolóxicas a todos os maiores que o precisen, de xeito individualizado.


AS INSCRICIÓNS ABRIRANSE O 10 DE ABRIL DE 2018 Á 12:30H.

LISTADO DE CURSOS

10 - Taller de retoque e composición de fotos co móbil/tablet

CELEBRACIÓN: 1, 2 e 3 de Outubro 11:00-13:00 / 6 horas

Para a realización deste taller recoméndase asistir previamente ao curso “Organízate co teu móbil e Avanza e coñece todo o que podes facer co teu Smartphone ou Tablet”. Este taller quere achegar a fotografía aos maiores e afondar un pouco máis no manexo do dos dispositivos móbiles mediante un editor fotográfico. Traballaranse sobre as imaxes tomadas polos alumnos, ou as tomadas como exemplo, sobre as que se realizarán as múltiples composicións que ofrecen as aplicacións. Tamén se realizarán pequenos retoques sobre as mesmas, empregando as imaxes que eles mesmos elixan do seu móbil ou tablet. O que fará que se estimule ainda máis as capacidades cognitivas dos participantes. Este taller ademais fomentará a sociabilidade e aumentará a autoestima dos participantes, ao ser unha actividade sinxela e ao alcance de todos.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

11 - Aumenta os teus coñecementos no ordenador. Nivel II de manexo de ordenador

CELEBRACIÓN: 2, 3 e 4 de Outubro 11:00-13:00 / 6 horas

Neste curso avanzaremos no uso do ordenador, coñecendo o teclado e as súas funcións, e coñecendo as operacións básicas que podemos facer cos accesorios, como a calculadora, o paint, o bloc de notas ou o wordpad. Aprenderemos así mesmo a personalizar o noso equipo, a configurar a pantalla atendendo ás nosas necesidades visuais e a empregar, si a necesitamos a función da lupa. Tamén veremos os diferentes dispositivos para almacenamento de arquivos (USB/disco duro, DVD, CD-ROM e tarxetas de memoria) e como podemos gardar os nosos contidos no noso ordenador, organizando carpetas. Manexar o ordenador con soltura aumenta a confianza dos usuarios que pouco a pouco van perdendo o medo de interactuar coas novas tecnoloxías.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

12 - Taller de exercicio mental con ordenador

CELEBRACIÓN: 2, 3 e 4 de Outubro 16:30-18:30 / 6 horas

Con este Taller preténdese empregar o ordenador e as múltiples propostas existentes na rede para a prevención do deterioro cognitivo do colectivo que conforman as persoas maiores da provincia de Lugo. O uso de novas tecnoloxías pode permitirnos a realización de actividades de estimulación cognitiva de xeito online, ou a través de programas e xogos que de maneira gratuíta podemos descargar no noso ordenador. As actividades a realizar neste Taller serán moi dinámicas, permitindo gran flexibilidade na planificación das mesmas. Poderemos traballar diversas capacidades cognitivas, entre outras: Atención e concentración, Memoria, Funcións Executivas, Percepción e Recoñecemento, Linguaxe ou Cálculo. Os participantes deste Taller sairán do mesmo coñecendo moitas das múltiples propostas que se atopan na rede para aplicalas no seu fogar, mellorando así a súa autonomía persoal e previndo dentro do posible o deterioro cognitivo derivado da súa idade.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

13 - Aumenta os teus coñecentos en internet. Nivel II de internet

CELEBRACIÓN: 2, 3 e 4 de Outubro 16:30-18:30 / 6 horas

Unha vez adquiridos os coñecementos básicos de internet, e coa intención de afianzalos, realízase este curso, de máis duración que o taller, para que poidan aumentar a súa autonomía de cara ás buscas de diversos contidos. Moitas das páxinas que hai hoxe en día requiren un rexistro para poder visitalas, tendo que enviar datos persoais e, precísase seguridade ante as mesmas para poder continuar. O obxectivo principal é que perdan o medo a visitar os diversos contidos que ofrece internet, con buscas máis profundas e intensivas, facendo rexistros naquelas que sexan do seu maior interese, coma por exemplo, supermercados, compras ou reservas por internet, aumentando así a súa autonomía á hora de empregar as TICs.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

14 - Que son as redes sociais? Descobre Facebook

CELEBRACIÓN: 8, 9, 10 e 11 de Outubro 11:00-13:00 / 8 horas

Para a realización deste curso recoméndase asistir previamente ao curso “Atréveste con Internet? Axudámosche” ou ter uns coñecementos básicos de navegación por Internet. Con este curso preténdese que as persoas maiores interactúen coas novas tecnoloxías e se acheguen ao mundo das redes sociais, coñezan a súa utilidade e se favoreza a súa inclusión social mediante as posibilidades que ofrece Internet. As actividades a realizar neste curso serán dinámicas, xa que non só se centrarán en contidos, senón que se pretenderá amosar aos participantes como crear e empregar de xeito seguro un perfil en Facebook para compartir as súas inquedanzas. Isto favorecerá a súa autonomía persoal, a comunicación e a socialización.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

15 - Relata as túas vivenzas, practicando a escritura co ordenador. Apuntamentos básicos de WordPad.

CELEBRACIÓN: 8, 9, 10 e 11 de Outubro 16:30-18:30 / 8 horas

Trátase de dar a coñecer a ferramenta gratuíta que ofrece Windows para poder realizar un documento escrito, con actividades que os fagan rememorar tempos pasados, escribindo as vivenzas das fotografías e imaxes antigas de Lugo, que nos ceden. Estas imaxes despois poñeranse na páxina web de Memoria Dixital. Durante o curso tamén aprenderán a desenvolverse cun editor de texto sinxelo. Por unha banda deberán rememorar e pensar de como escribir un documento, seguindo unhas pequenas pautas e preguntas que deberán responder sobre as imaxes que se lles entreguen. Despois este texto pasará ao documento de Word, que deberán gardar no seu ordenador. Saber utilizar o ordenador axuda aos maiores en moitas facetas das súas vidas, axudando incluso a combater a ansiedade, a soidade ou os sentimentos negativos, que diminúen entre as persoas maiores capaces de participar diferentes actividades ... polo que este curso permitirá ao alumno afacerse ao ordenador e ao teclado, aprendendo unhas nocións básicas para redactar un e-mail ou escribir unha carta ou calquera outro documento.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

16 - Organízate co teu móbil. Nivel I de uso de Smartphone

CELEBRACIÓN: 8, 9 e 10 de Outubro 16:30-18:30 / 6 horas

Este curso pretende amosar as vantaxes do uso do teléfono móbil na vida diaria das persoas maiores, posibilitándolles os coñecementos para realizar chamadas de emerxencia, ou o uso da alarma para a toma de medicación, favorecendo así a mellora na súa calidade de vida, fortalecendo a autoestima e estimulando a capacidade cognitiva dos maiores e as súas relacións sociais. Os participantes aprenderán a usar o teléfono móbil en tres sesións dinámicas nas que realizarán chamadas e enviarán mensaxes aos compañeiros, o que favorecerá a súa inclusión social e mellorará a súa socialización.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

17 - O carteiro en internet, que é o correo electrónico?

CELEBRACIÓN: 9, 10 e 11 de Outubro 11:00-13:00 / 6 horas

Para a realización deste curso recoméndase asistir previamente ao curso “Atréveste con Internet? Axudámosche” ou ter uns coñecementos básicos de navegación por Internet. Unha das características principais de Internet é a capacidade de comunicación entre persoas. A forma máis sinxela para facelo é a través do correo electrónico, un sistema moi similar ao correo postal tradicional en canto a conceptos, pero con todas as vantaxes das novas tecnoloxías. Para as persoas maiores trátase dunha ferramenta moi interesante, permite estar en contacto cos seres queridos, familiares que están lonxe, ou ben poder acceder a utilidades de Internet que precisan dunha conta de correo electrónico por parte do usuario. Ao final do curso, os asistentes terán a oportunidade de crear a súa conta persoal de correo e coñecer o seu manexo. Enviar e recibir mensaxes, organizar a caixa de correo persoal ou enviar arquivos adxuntos como fotografías ou documentos de texto. De novo as TIC veñen ao auxilio das persoas maiores para mellorar a súa autonomía.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

18 - Manéxate coas novas tecnoloxías: coñece a túa tablet

CELEBRACIÓN: 15 e 16 Outubro 11:00-13:00 / 4 horas

Curso sobre manexo básico de tablets. Uns dispositivos moi útiles para os maiores pola súa facilidade de manexo. Hoxe son xa elementos cotiás e de utilidade, aos que se lles pode sacar moito proveito. O obxectivo principal deste curso é aprender o manexo básico destes dispositivos: acender e apagar, manexarse polos diferentes menús, coñecer aplicacións básicas, en definitiva coñecer as posibilidades das mesmas. Este curso é totalmente práctico, xa que dende o primeiro momento manexaremos as tablets, e a través de exercicios e xogos sinxelos irase adquirindo a soltura necesaria para coñecelas e sacarlles proveito. Porque coas tablets, as TIC están na punta dos teus dedos.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

19 - Atréveste con internet? Axudámosche

CELEBRACIÓN: 15, 16, 17 e 18 de Outubro 16:30-18:30 / 8 horas

Para a realización deste curso recoméndase asistir previamente ao curso “Manéxate coas novas tecnoloxías: coñece o teu ordenador” a todas aquelas persoas que non teñan soltura co manexo do ordenador. O obxectivo principal deste curso é aprender os fundamentos básicos para poder acceder a Internet e a toda a súa información. Algo que parece tan básico non o é tanto para as persoas maiores e, sen embargo, poden obter beneficios interesantes en canto a autonomía para a súa vida cotiá. Ao final do curso preténdese que os asistentes sexan capaces de conectarse a Internet por si mesmos, e sexan capaces de atopar información útil no día a día: pedir cita para o médico de cabeceira, coñecer a previsión do tempo para a semana, consultar a programación de televisión, localizar a gasolineira máis barata no noso entorno, escoitar a radio en directo por Internet, atopar e participar nun torneo de tute en liña, ... En definitiva, aumentar a súa autonomía a través das TIC.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

20 - Taller de exercicio mental con ordenador

CELEBRACIÓN: 16, 17 e 18 Outubro 11:00-13:00 / 6 horas

Con este Taller preténdese empregar o ordenador e as múltiples propostas existentes na rede para a prevención do deterioro cognitivo do colectivo que conforman as persoas maiores da provincia de Lugo. O uso de novas tecnoloxías pode permitirnos a realización de actividades de estimulación cognitiva de xeito online, ou a través de programas e xogos que de maneira gratuíta podemos descargar no noso ordenador. As actividades a realizar neste Taller serán moi dinámicas, permitindo gran flexibilidade na planificación das mesmas. Poderemos traballar diversas capacidades cognitivas, entre outras: Atención e concentración, Memoria, Funcións Executivas, Percepción e Recoñecemento, Linguaxe ou Cálculo. Os participantes deste Taller sairán do mesmo coñecendo moitas das múltiples propostas que se atopan na rede para aplicalas no seu fogar, mellorando así a súa autonomía persoal e previndo dentro do posible o deterioro cognitivo derivado da súa idade.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

21 - Avanza e coñece todo o que podes facer co teu móbil. Nivel II de uso de Smartphone

CELEBRACIÓN: 16, 17 e 18 Outubro 16:30-18:30 / 6 horas

Este curso preséntase como complemento do Nivel I de uso de móbil/smartphone. Trátase de ofrecer ás persoas maiores da provincia, os coñecementos sobre este dispositivo para aproveitar mellor as vantaxes que ofrecen as novas aplicacións para o teléfono móbil. Os participantes aprenderán a conectarse a unha rede Wifi, a descargar e instalar aplicacións, a ver como funcionan as mesmas e a ordenalas no noso dispositivo. Isto axudaralles a aumentar a súa autonomía persoal e a súa autoestima.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

22 - Crea un vídeo con fotografías. Iníciate no Movie Maker

CELEBRACIÓN: 17, 18 e 19 de Outubro 11:00-13:00 / 6 horas

Para a realización deste curso recoméndase asistir previamente ao curso “Fai unha boa fotografía” ou ter uns coñecementos básicos sobre o uso de editores de fotografía e un coñecemento avanzado sobre o uso de ordenador. Este taller realízase como complemento do taller: “Realiza unha boa fotografía co móbil ou tablet” e do taller “Retoque fotográfico”. Con este taller preténdese empregar o programa Movie Maker para a creación de vídeos a través de diferentes imaxes. Este taller e totalmente práctico, con fotografías propias e poderán facer vídeos de diferentes duracións, con todos os efectos que nos permita o programa. Igual que o vídeo está formado por imaxe e son, preténdese que as persoas maiores unan fotografías propias con calquera tipo de música para dar lugar a vídeos persoais que poderán reproducir en calquera medio multimedia na súa casa.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

23 - Aumenta os teus coñecementos en internet. Nivel II de internet

CELEBRACIÓN: 23, 24 e 25 de Outubro 16:30-18:30 / 6 horas

Unha vez adquiridos os coñecementos básicos de internet, e coa intención de afianzalos, realízase este curso, de máis duración que o taller, para que poidan aumentar a súa autonomía de cara ás buscas de diversos contidos. Moitas das páxinas que hai hoxe en día requiren un rexistro para poder visitalas, tendo que enviar datos persoais e, precísase seguridade ante as mesmas para poder continuar. O obxectivo principal é que perdan o medo a visitar os diversos contidos que ofrece internet, con buscas máis profundas e intensivas, facendo rexistros naquelas que sexan do seu maior interese, coma por exemplo, supermercados, compras ou reservas por internet, aumentando así a súa autonomía á hora de empregar as TICs.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

24 - Avanza e coñece todo o que podes facer coa túa tablet. Nivel II de tablet.

CELEBRACIÓN: 23, 24 e 25 de Outubro 11:00-13:00 / 6 horas

Unha vez adquirimos os coñecementos básicos do funcionamento dunha Tablet, debemos profundizar en cousas básicas pero a vez complexas como poden ser a instalación dunha app ou a forma de eliminalas unha vez que non as utilizamos. Este curso é totalmente práctico, xa que dende o primeiro momento manexaremos as tablets, e a través de exercicios básicos chegaremos a copiar arquivos nestes dispositivos e a personalizar o noso dispositivo da forma que máis nos interese. Porque coas tablets, as TIC están na punta dos teus dedos.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

25 - Taller de retoque e composición de fotos co móbil/tablet

CELEBRACIÓN: 23, 24 e 25 de Outubro 16:30-18:30 / 6 horas

Este taller quere achegar a fotografía aos maiores e afondar un pouco máis no manexo do dos dispositivos móbiles mediante un editor fotográfico. Traballaranse sobre as imaxes tomadas polos alumnos, ou as tomadas como exemplo, sobre as que se realizarán as múltiples composicións que ofrecen as aplicacións. Tamén se realizarán pequenos retoques sobre as mesmas, empregando as imaxes que eles mesmos elixan do seu móbil ou tablet. O que fará que se estimule ainda máis as capacidades cognitivas dos participantes. Este taller ademais fomentará a sociabilidade e aumentará a autoestima dos participantes, ao ser unha actividade sinxela e ao alcance de todos.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

26 - O carteiro en internet, que é o correo electrónico?

CELEBRACIÓN: 24, 25 e 26 de Outubro 11:00-13:00 / 6 horas

Para a realización deste curso recoméndase asistir previamente ao curso “Atréveste con Internet? Axudámosche” ou ter uns coñecementos básicos de navegación por Internet. Unha das características principais de Internet é a capacidade de comunicación entre persoas. A forma máis sinxela para facelo é a través do correo electrónico, un sistema moi similar ao correo postal tradicional en canto a conceptos, pero con todas as vantaxes das novas tecnoloxías. Para as persoas maiores trátase dunha ferramenta moi interesante, permite estar en contacto cos seres queridos, familiares que están lonxe, ou ben poder acceder a utilidades de Internet que precisan dunha conta de correo electrónico por parte do usuario. Ao final do curso, os asistentes terán a oportunidade de crear a súa conta persoal de correo e coñecer o seu manexo. Enviar e recibir mensaxes, organizar a caixa de correo persoal ou enviar arquivos adxuntos como fotografías ou documentos de texto. De novo as TIC veñen ao auxilio das persoas maiores para mellorar a súa autonomía.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

27 - Taller, recupera as túas claves e contrasinais

CELEBRACIÓN: 5 e 6 de Novembro 11:00-13:00 / 4 horas

Esta nova proposta é debida á diversa variedade de contidos e páxinas que precisan dun rexistro previo, e provocan unha multitude de contrasinais que rematan no esquecemento das mesmas. Trátase de unificar e/ou cambiar aquelas para evitar futuros incidentes e contratempos, que poidan provocar frustración e o consecuente abandono do uso das novas tecnoloxías. Por outra banda a visita ás mesmas será con maior fluidez, polo que será mais fácil para o usuario á hora de empregar as Tics. O obxectivo principal deste taller, é rememorar e verificar as diversas páxinas e contidos no que o usuario está rexistrado, para evitar a multiplicidade de contas e facilitar o uso de internet aos usuarios, aumentando así a súa autonomía persoal e motivando o emprego das novas tecnoloxías.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

28 - Manéxate coas novas tecnoloxías: coñece o teu ordenador

CELEBRACIÓN: 6, 7 e 8 Novembro 11:00-13:00 / 6 horas

Curso sobre manexo básico de ordenador. Moitos maiores nunca se teñen “enfrontado” a un ordenador. Hoxe é xa un elemento cotiá e de utilidade, pero para sacarlle proveito temos que coñecer como se usa. O obxectivo principal deste curso é aprender o manexo básico deste dispositivo: acender e apagar o dispositivo, manexar o rato para comunicarnos co ordenador, coñecer as funcións das teclas, ... Como reza o dito: “a camiñar apréndese camiñando”, o curso é totalmente práctico. Dende o primeiro momento manexaremos o ordenador, e a través de exercicios e xogos sinxelos irase adquirindo a soltura necesaria para coñecelo e sacarlle proveito.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

29 - Organízate co teu móbil. Nivel I de uso de Smartphone

CELEBRACIÓN: 6, 7 e 8 Novembro 16:30-18:30 / 6 horas

Este curso pretende amosar as vantaxes do uso do teléfono móbil na vida diaria das persoas maiores, posibilitándolles os coñecementos para realizar chamadas de emerxencia, ou o uso da alarma para a toma de medicación, favorecendo así a mellora na súa calidade de vida, fortalecendo a autoestima e estimulando a capacidade cognitiva dos maiores e as súas relacións sociais. Os participantes aprenderán a usar o teléfono móbil en tres sesións dinámicas nas que realizarán chamadas e enviarán mensaxes aos compañeiros, o que favorecerá a súa inclusión social e mellorará a súa socialización.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

30 - Crea un vídeo con fotografías. Iníciate no Movie Maker

CELEBRACIÓN: 6, 7 e 8 Novembro 16:30-18:30 / 6 horas

Para a realización deste curso recoméndase asistir previamente ao curso “Fai unha boa fotografía” ou ter uns coñecementos básicos sobre o uso de editores de fotografía e un coñecemento avanzado sobre o uso de ordenador. Este taller realízase como complemento do taller: “Realiza unha boa fotografía co móbil ou tablet” e do taller “Retoque fotográfico”. Con este taller preténdese empregar o programa Movie Maker para a creación de vídeos a través de diferentes imaxes. Este taller e totalmente práctico, con fotografías propias e poderán facer vídeos de diferentes duracións, con todos os efectos que nos permita o programa. Igual que o vídeo está formado por imaxe e son, preténdese que as persoas maiores unan fotografías propias con calquera tipo de música para dar lugar a vídeos persoais que poderán reproducir en calquera medio multimedia na súa casa.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

31 - Taller de exercicio mental coa Wii e Xbox

CELEBRACIÓN: 7, 8 e 9 Novembro 11:00-13:00 / 6 horas

Con esta actuación preténdese empregar a videoconsola Wii e o videoxogo Big Brain Academy para a prevención do deterioro cognitivo do colectivo que conforman as persoas maiores da provincia de Lugo. A principal misión deste videoxogo, o Big Brain Academy, é estimular diversas capacidades mentais, propoñendo unha serie de desafíos, a modo de xogos con diferentes niveis de dificultade e dun xeito lúdico. Traballaremos a percepción (capacidade de percibir unha forma de modo visual, semellanzas e diferenzas, e habilidades visoconstrutivas), a memoria (tarefas de recoñecemento visual e memoria de traballo para os sons), o cálculo (operacións aritméticas sinxelas), a análise (tarefas de percepción visual, visoconstrución e memoria semántica) e a agudeza (tarefas de recoñecer obxectos e estimación de cantidades: o individuo debe resolver diferentes problemas tan rápido como poida). Trátase de ofrecer ás persoas maiores da provincia a posibilidade de realizar estimulación cognitiva aproveitando as vantaxes da videoconsola Wii, destacando entre elas o seu carácter eminentemente lúdico e social, co que se fomentará a sociabilidade dos participantes.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

32 - Manéxate coas novas tecnoloxías: coñece a túa tablet

CELEBRACIÓN: 12 e 13 Novembro 16:30-18:30 / 4 horas

Curso sobre manexo básico de tablets. Uns dispositivos moi útiles para os maiores pola súa facilidade de manexo. Hoxe son xa elementos cotiás e de utilidade, aos que se lles pode sacar moito proveito. O obxectivo principal deste curso é aprender o manexo básico destes dispositivos: acender e apagar, manexarse polos diferentes menús, coñecer aplicacións básicas, en definitiva coñecer as posibilidades das mesmas. Este curso é totalmente práctico, xa que dende o primeiro momento manexaremos as tablets, e a través de exercicios e xogos sinxelos irase adquirindo a soltura necesaria para coñecelas e sacarlles proveito. Porque coas tablets, as TIC están na punta dos teus dedos.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

33 - Taller de retoque de fotos co ordenador

CELEBRACIÓN: 12, 13, 14 e 15Novembro 16:30-18:30 / 8 horas

Con este curso preténdese que as persoas maiores interactúen co seu ordenador, teléfono móbil ou cámara de fotos, coa axuda da ferramenta online Pixlr, que permite cambiar a aparencia destas mediante filtros, ademais de pequenos axustes como recortar, aportar luminosidade, engadir texto ou realizar colaxes dun xeito moi sinxelo. Por outro lado, cada participante deberá traer as súas propias fotografías ou buscalas en Internet según os seus gustos, para aprender como gardalas nunha memoria externa, imprimilas, levalas a unha tenda especializada ou mesmo compartila nas redes sociais. Isto estimulará as capacidades cognitivas dos participantes, como a memoria, avivando recordos e aportando vivencias que mellorarán a súa autoestima.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

34 - Que son as redes sociais? Descobre Facebook

CELEBRACIÓN: 13, 14, 15 e 16 de Novembro 11:00-13:00 / 8 horas

Para a realización deste curso recoméndase asistir previamente ao curso “Atréveste con Internet? Axudámosche” ou ter uns coñecementos básicos de navegación por Internet. Con este curso preténdese que as persoas maiores interactúen coas novas tecnoloxías e se acheguen ao mundo das redes sociais, coñezan a súa utilidade e se favoreza a súa inclusión social mediante as posibilidades que ofrece Internet. As actividades a realizar neste curso serán dinámicas, xa que non só se centrarán en contidos, senón que se pretenderá amosar aos participantes como crear e empregar de xeito seguro un perfil en Facebook para compartir as súas inquedanzas. Isto favorecerá a súa autonomía persoal, a comunicación e a socialización.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

35 - Aumenta os teus coñecementos no ordenador. Nivel II de manexo de ordenador

CELEBRACIÓN: 14, 15 e 16 de Novembro 11:00-13:00 / 6 horas

Neste curso avanzaremos no uso do ordenador, coñecendo o teclado e as súas funcións, e coñecendo as operacións básicas que podemos facer cos accesorios, como a calculadora, o paint, o bloc de notas ou o wordpad. Aprenderemos así mesmo a personalizar o noso equipo, a configurar a pantalla atendendo ás nosas necesidades visuais e a empregar, si a necesitamos a función da lupa. Tamén veremos os diferentes dispositivos para almacenamento de arquivos (USB/disco duro, DVD, CD-ROM e tarxetas de memoria) e como podemos gardar os nosos contidos no noso ordenador, organizando carpetas. Manexar o ordenador con soltura aumenta a confianza dos usuarios que pouco a pouco van perdendo o medo de interactuar coas novas tecnoloxías.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

36 - Taller de exercicio mental coa Xbox

CELEBRACIÓN: 14 e 15 de Novembro 16:30-18:30 / 4 horas

O obxectivo deste Taller será empregar a videoconsola Xbox e o sistema Kinect para a prevención do deterioro motriz e funcional do colectivo que conforman as persoas maiores da provincia de Lugo. O sistema Kinect é un sistema de detección de movemento que permite xogar sen mando, o que significa xogar con todo o corpo. Kinect responde aos movementos corporais. Neste taller coñeceremos os videoxogos Kinect Sports, Kinect Adventures e Dr. Kawashima Revitaliza, que permiten estimular diversas capacidades motrices e cognitivas. O primeiro deles propón unha serie de deportes (fútbol, boxeo, bolos, atletismo, voleibol praia e tenis de mesa), con diferentes niveis de dificultade. A práctica deste xogo precisa de certo exercicio físico (capacidades funcionais e motrices) e incentiva a percepción e a atención, a orientación viso-espacial e o cálculo de distancias (capacidades cognitivas). O segundo, Kinect Adventures, propón uns minixogos que requiren de certa habilidade física e que potencian o equilibrio, o control postural e os reflexos, capacidades básicas para o desenvolvemento das persoas e en especial para as persoas maiores. Trátase de xogos e actividades de carácter lúdico e social, co que se intentará fomentar a socialización dos participantes. A idea de desafío asumible, tanto individual como colectivo, está presente. Isto fai que participar nesta actividade teña un factor competitivo e motivacional do que non dispoñen outros tipos de estimulacións.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

37 - Relata as túas vivenzas, practicando a escritura co ordenador

CELEBRACIÓN: 19, 20, 21 e 22 Novembro 11:00-13:00 / 8 horas

Apuntamentos básicos de uso de WordPad. Trátase de dar a coñecer a ferramenta gratuíta que ofrece Windows para poder realizar un documento escrito, con actividades que os fagan rememorar tempos pasados, escribindo as vivenzas das fotografías e imaxes antigas de Lugo, que nos ceden. Estas imaxes despois poñeranse na páxina web de Memoria Dixital. Durante o curso tamén aprenderán a desenvolverse cun editor de texto sinxelo. Por unha banda deberán rememorar e pensar de como escribir un documento, seguindo unhas pequenas pautas e preguntas que deberán responder sobre as imaxes que se lles entreguen. Despois este texto pasará ao documento de Word, que deberán gardar no seu ordenador. Saber utilizar o ordenador axuda aos maiores en moitas facetas das súas vidas, axudando incluso a combater a ansiedade, a soidade ou os sentimentos negativos, que diminúen entre as persoas maiores capaces de participar diferentes actividades ... polo que este curso permitirá ao alumno afacerse ao ordenador e ao teclado, aprendendo unhas nocións básicas para redactar un e-mail ou escribir unha carta ou calquera outro documento.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

38 - O carteiro en internet, que é o correo electrónico?

CELEBRACIÓN: 20, 21 e 22 Novembro 11:00-13:00 / 6 horas

Para a realización deste curso recoméndase asistir previamente ao curso “Atréveste con Internet? Axudámosche” ou ter uns coñecementos básicos de navegación por Internet. Unha das características principais de Internet é a capacidade de comunicación entre persoas. A forma máis sinxela para facelo é a través do correo electrónico, un sistema moi similar ao correo postal tradicional en canto a conceptos, pero con todas as vantaxes das novas tecnoloxías. Para as persoas maiores trátase dunha ferramenta moi interesante, permite estar en contacto cos seres queridos, familiares que están lonxe, ou ben poder acceder a utilidades de Internet que precisan dunha conta de correo electrónico por parte do usuario. Ao final do curso, os asistentes terán a oportunidade de crear a súa conta persoal de correo e coñecer o seu manexo. Enviar e recibir mensaxes, organizar a caixa de correo persoal ou enviar arquivos adxuntos como fotografías ou documentos de texto. De novo as TIC veñen ao auxilio das persoas maiores para mellorar a súa autonomía.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

39 - Avanza e coñece todo o que podes facer co teu móbil. Nivel II de uso de Smartphone

CELEBRACIÓN: 20, 21 e 22 Novembro 16:30-18:30 / 6 horas

Este curso preséntase como complemento do Nivel I de uso de móbil/smartphone. Trátase de ofrecer ás persoas maiores da provincia, os coñecementos sobre este dispositivo para aproveitar mellor as vantaxes que ofrecen as novas aplicacións para o teléfono móbil. Os participantes aprenderán a conectarse a unha rede Wifi, a descargar e instalar aplicacións, a ver como funcionan as mesmas e a ordenalas no noso dispositivo. Isto axudaralles a aumentar a súa autonomía persoal e a súa autoestima.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

40 - Avanza e coñece todo o que podes facer coa túa tablet. Nivel II de tablet.

CELEBRACIÓN: 20, 21 e 22 Novembro 16:30-18:30 / 6 horas

Unha vez adquirimos os coñecementos básicos do funcionamento dunha Tablet, debemos profundizar en cousas básicas pero a vez complexas como poden ser a instalación dunha app ou a forma de eliminalas unha vez que non as utilizamos. Este curso é totalmente práctico, xa que dende o primeiro momento manexaremos as tablets, e a través de exercicios básicos chegaremos a copiar arquivos nestes dispositivos e a personalizar o noso dispositivo da forma que máis nos interese. Porque coas tablets, as TIC están na punta dos teus dedos.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

41 - Taller de retoque de fotos co ordenador

CELEBRACIÓN: 26, 27, 28 e 29 Novembro 11:00-13:00 / 8 horas

Con este curso preténdese que as persoas maiores interactúen co seu ordenador, teléfono móbil ou cámara de fotos, coa axuda da ferramenta online Pixlr, que permite cambiar a aparencia destas mediante filtros, ademais de pequenos axustes como recortar, aportar luminosidade, engadir texto ou realizar colaxes dun xeito moi sinxelo. Por outro lado, cada participante deberá traer as súas propias fotografías ou buscalas en Internet según os seus gustos, para aprender como gardalas nunha memoria externa, imprimilas, levalas a unha tenda especializada ou mesmo compartila nas redes sociais. Isto estimulará as capacidades cognitivas dos participantes, como a memoria, avivando recordos e aportando vivencias que mellorarán a súa autoestima.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

42 - Taller de exercicio mental con ordenador

CELEBRACIÓN: 26, 27, 28 e 29 Novembro 16:30-18:30 / 8 horas

Con este Taller preténdese empregar o ordenador e as múltiples propostas existentes na rede para a prevención do deterioro cognitivo do colectivo que conforman as persoas maiores da provincia de Lugo. O uso de novas tecnoloxías pode permitirnos a realización de actividades de estimulación cognitiva de xeito online, ou a través de programas e xogos que de maneira gratuíta podemos descargar no noso ordenador. As actividades a realizar neste Taller serán moi dinámicas, permitindo gran flexibilidade na planificación das mesmas. Poderemos traballar diversas capacidades cognitivas, entre outras: Atención e concentración, Memoria, Funcións Executivas, Percepción e Recoñecemento, Linguaxe ou Cálculo. Os participantes deste Taller sairán do mesmo coñecendo moitas das múltiples propostas que se atopan na rede para aplicalas no seu fogar, mellorando así a súa autonomía persoal e previndo dentro do posible o deterioro cognitivo derivado da súa idade.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

43 - Que son as redes sociais? Descobre Facebook

CELEBRACIÓN: 26, 27, 28 e 29 Novembro 16:30-18:30 / 8 horas

Para a realización deste curso recoméndase asistir previamente ao curso “Atréveste con Internet? Axudámosche” ou ter uns coñecementos básicos de navegación por Internet. Con este curso preténdese que as persoas maiores interactúen coas novas tecnoloxías e se acheguen ao mundo das redes sociais, coñezan a súa utilidade e se favoreza a súa inclusión social mediante as posibilidades que ofrece Internet. As actividades a realizar neste curso serán dinámicas, xa que non só se centrarán en contidos, senón que se pretenderá amosar aos participantes como crear e empregar de xeito seguro un perfil en Facebook para compartir as súas inquedanzas. Isto favorecerá a súa autonomía persoal, a comunicación e a socialización.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

44 - Atréveste con internet? Axudámosche

CELEBRACIÓN: 26, 27, 28 e 29 Novembro 11:00-13:00 / 8 horas

Para a realización deste curso recoméndase asistir previamente ao curso “Manéxate coas novas tecnoloxías: coñece o teu ordenador” a todas aquelas persoas que non teñan soltura co manexo do ordenador. O obxectivo principal deste curso é aprender os fundamentos básicos para poder acceder a Internet e a toda a súa información. Algo que parece tan básico non o é tanto para as persoas maiores e, sen embargo, poden obter beneficios interesantes en canto a autonomía para a súa vida cotiá. Ao final do curso preténdese que os asistentes sexan capaces de conectarse a Internet por si mesmos, e sexan capaces de atopar información útil no día a día: pedir cita para o médico de cabeceira, coñecer a previsión do tempo para a semana, consultar a programación de televisión, localizar a gasolineira máis barata no noso entorno, escoitar a radio en directo por Internet, atopar e participar nun torneo de tute en liña, ... En definitiva, aumentar a súa autonomía a través das TIC.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

45 - Organízate co teu móbil. Nivel I de uso de Smartphone

CELEBRACIÓN: 3, 4 e 5 de Decembro 11:00-13:00 / 6 horas

Este curso pretende amosar as vantaxes do uso do teléfono móbil na vida diaria das persoas maiores, posibilitándolles os coñecementos para realizar chamadas de emerxencia, ou o uso da alarma para a toma de medicación, favorecendo así a mellora na súa calidade de vida, fortalecendo a autoestima e estimulando a capacidade cognitiva dos maiores e as súas relacións sociais. Os participantes aprenderán a usar o teléfono móbil en tres sesións dinámicas nas que realizarán chamadas e enviarán mensaxes aos compañeiros, o que favorecerá a súa inclusión social e mellorará a súa socialización.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

46 - Taller de exercicio mental con Wii e Xbox

CELEBRACIÓN: 3, 4 e 5 de Decembro 11:00-13:00 / 6 horas

Con esta actuación preténdese empregar a videoconsola Wii e o videoxogo Big Brain Academy para a prevención do deterioro cognitivo do colectivo que conforman as persoas maiores da provincia de Lugo. A principal misión deste videoxogo, o Big Brain Academy, é estimular diversas capacidades mentais, propoñendo unha serie de desafíos, a modo de xogos con diferentes niveis de dificultade e dun xeito lúdico. Traballaremos a percepción (capacidade de percibir unha forma de modo visual, semellanzas e diferenzas, e habilidades visoconstrutivas), a memoria (tarefas de recoñecemento visual e memoria de traballo para os sons), o cálculo (operacións aritméticas sinxelas), a análise (tarefas de percepción visual, visoconstrución e memoria semántica) e a agudeza (tarefas de recoñecer obxectos e estimación de cantidades: o individuo debe resolver diferentes problemas tan rápido como poida). Trátase de ofrecer ás persoas maiores da provincia a posibilidade de realizar estimulación cognitiva aproveitando as vantaxes da videoconsola Wii, destacando entre elas o seu carácter eminentemente lúdico e social, co que se fomentará a sociabilidade dos participantes.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

47 - O carteiro en internet, que é o correo electrónico?

CELEBRACIÓN: 3, 4 e 5 de Decembro 16:30-18:30 / 6 horas

Para a realización deste curso recoméndase asistir previamente ao curso “Atréveste con Internet? Axudámosche” ou ter uns coñecementos básicos de navegación por Internet. Unha das características principais de Internet é a capacidade de comunicación entre persoas. A forma máis sinxela para facelo é a través do correo electrónico, un sistema moi similar ao correo postal tradicional en canto a conceptos, pero con todas as vantaxes das novas tecnoloxías. Para as persoas maiores trátase dunha ferramenta moi interesante, permite estar en contacto cos seres queridos, familiares que están lonxe, ou ben poder acceder a utilidades de Internet que precisan dunha conta de correo electrónico por parte do usuario. Ao final do curso, os asistentes terán a oportunidade de crear a súa conta persoal de correo e coñecer o seu manexo. Enviar e recibir mensaxes, organizar a caixa de correo persoal ou enviar arquivos adxuntos como fotografías ou documentos de texto. De novo as TIC veñen ao auxilio das persoas maiores para mellorar a súa autonomía.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

48 - Aumenta os teus coñecementos no ordenador. Nivel II de manexo de ordenador

CELEBRACIÓN: 3, 4 e 5 de Decembro 16:30-18:30 / 6 horas

Neste curso avanzaremos no uso do ordenador, coñecendo o teclado e as súas funcións, e coñecendo as operacións básicas que podemos facer cos accesorios, como a calculadora, o paint, o bloc de notas ou o wordpad. Aprenderemos así mesmo a personalizar o noso equipo, a configurar a pantalla atendendo ás nosas necesidades visuais e a empregar, si a necesitamos a función da lupa. Tamén veremos os diferentes dispositivos para almacenamento de arquivos (USB/disco duro, DVD, CD-ROM e tarxetas de memoria) e como podemos gardar os nosos contidos no noso ordenador, organizando carpetas. Manexar o ordenador con soltura aumenta a confianza dos usuarios que pouco a pouco van perdendo o medo de interactuar coas novas tecnoloxías.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

49 - Avanza e coñece todo o que podes facer co teu móbil. Nivel II de uso de Smartphone

CELEBRACIÓN: 10, 11 y 12 Decembro 11:00-13:00 / 6 horas

Este curso preséntase como complemento do Nivel I de uso de móbil/smartphone. Trátase de ofrecer ás persoas maiores da provincia, os coñecementos sobre este dispositivo para aproveitar mellor as vantaxes que ofrecen as novas aplicacións para o teléfono móbil. Os participantes aprenderán a conectarse a unha rede Wifi, a descargar e instalar aplicacións, a ver como funcionan as mesmas e a ordenalas no noso dispositivo. Isto axudaralles a aumentar a súa autonomía persoal e a súa autoestima.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

50 - Taller: Exercicio mental con tablet

CELEBRACIÓN: 10, 11 y 12 Decembro 16:30-18:30 / 6 horas

Neste Taller empregaremos a tablet ou o smartphone e varias das múltiples aplicacións gratuítas existentes para o sistema operativo Android, para a prevención do deterioro cognitivo do colectivo que conforman as persoas maiores da provincia de Lugo. O uso destes dispositivos pode permitirnos a realización de sinxelas actividades de estimulación cognitiva de gran valor. Empregaremos diversas aplicacións, para traballar o cálculo básico), a memoria visual, o cálculo de distancias e a análise, a linguaxe, a percepción e a orientación espacial. Este Taller pode servir como estímulo para usar as novas tecnoloxías, neste caso os dispositivos táctiles como a tablet ou o smartphone, para dispoñer e levar a cabo estimulacións cognitivas no propio fogar, con actividades moi lúdicas e dinámicas, que permiten gran flexibilidade na planificación das mesmas.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

51 - Aumenta os teus coñecementos en internet. Nivel II de internet

CELEBRACIÓN: 10, 11 y 12 Decembro 11:00-13:00 / 6 horas

Unha vez adquiridos os coñecementos básicos de internet, e coa intención de afianzalos, realízase este curso, de máis duración que o taller, para que poidan aumentar a súa autonomía de cara ás buscas de diversos contidos. Moitas das páxinas que hai hoxe en día requiren un rexistro para poder visitalas, tendo que enviar datos persoais e, precísase seguridade ante as mesmas para poder continuar. O obxectivo principal é que perdan o medo a visitar os diversos contidos que ofrece internet, con buscas máis profundas e intensivas, facendo rexistros naquelas que sexan do seu maior interese, coma por exemplo, supermercados, compras ou reservas por internet, aumentando así a súa autonomía á hora de empregar as TICs.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

52 - Que son as redes sociais? Descobre Instagram no teu móbil/tablet

CELEBRACIÓN: 10, 11 y 12 Decembro 16:30-18:30 / 6 horas

O obxectivo é que as persoas maiores gocen de Internet mediante a busca de motivos de propio interese, dentro da rede social Instagram. Farase o correspondente rexistro nesta rede social baseada en fotografías. Isto permitirá ao usuario buscar os seus intereses por temas predefinidos, podendo gardar e compartir imaxes que atopen na rede e que teñan no seu propio móbil ou tablet. Instagram ten variedade de contidos, de acceso directo, entre os que podemos atopar moitas entradas relacionadas cos maiores, con consellos de diversa índole: decoración, carpintería, bordado, artesanía, receitas de cociña, ..., aportando múltiples ideas que se poden levar a cabo na casa, e que e atopan baixo o lema de DIY, Do It Yourself (faino ti mesmo). Todo isto proporcionará ao participante unha nova oportunidade para vencer o illamento e practicar o envellecemento activo, aumentando as relacións sociais e mellorando as capacidades cognitivas, mediante os exercicios de busca en Internet de contidos específicos e de gusto persoal.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

53 - Taller de aplicacións de compraventa

CELEBRACIÓN: 17 SETEMBRO, 4 OUTUBRO e 23 NOVEMBRO / horas

17 SETEMBRO 16:30-18:30 4 OUTUBRO 11:00-13:00 23 NOVEMBRO 11:00-13:00

FORMULARIO DE INSCRICIÓN EN LIÑA

54 - Taller, as túas notas no móbil

CELEBRACIÓN: 14 SETEMBRO / horas

14 SETEMBRO 11:00-13:00

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

55 - Taller de repaso da escritura no ordenador

CELEBRACIÓN: 1 OUTUBRO e 22 OUTUBRO / horas

1 OUTUBRO 11:00-13:00 22 OUTUBRO 16:30-18:30

FORMULARIO DE INSCRICIÓN EN LIÑA

56 - Taller Facebook

CELEBRACIÓN: 15 outubro e 13 decembro / horas

15 OUTUBRO 16:30-18:30 13 DECEMBRO 11:00-13:00

FORMULARIO DE INSCRICIÓN EN LIÑA

57 - Taller móbil

CELEBRACIÓN: 17 SETEMBRO, 1 OUTUBRO, 26 OUTUBRO, 5 NOVEMBRO E 9 NOVEMBRO / horas

5 edicións. Duración 2 horas 17 SETEMBRO 16:30-18:30 1 OUTUBRO 11:00-13:00 26 OUTUBRO 16:30-18:30 5 NOVEMBRO 11:00-13:00 9 NOVEMBRO 11:00-13:00

FORMULARIO DE INSCRICIÓN EN LIÑA

58 - Taller Whatsapp

CELEBRACIÓN: 21 SETEMBRO, 19 OUTUBRO e 19 NOVEMBRO / horas

21 SETEMBRO 11:00-13:00 19 OUTUBRO 11:00-13:00 19 NOVEMBRO 16:30-18:30

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

59 - Taller copia arquivos

CELEBRACIÓN: 21 SETEMBRO, 1 OUTUBRO, 19 NOVEMBRO / horas

3 edicións. Duración 2 horas 21 SETEMBRO 11:00-13:00 1 OUTUBRO 16:30-18:30 19 NOVEMBRO 11:00-13:00

FORMULARIO DE INSCRICIÓN EN LIÑA

60 - Taller Youtube

CELEBRACIÓN: 14 SETEMBRO, 5 NOVEMBRO / horas

14 SETEMBRO 11:00-13:00 5 NOVEMBRO 16:30-18:30

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

61 - Taller Internet

CELEBRACIÓN: 8 Outubro, 12 Novembro, 19 Novembro e 13 Decembro / horas

8 OUTUBRO 11:00-13:00 12 NOVEMBRO 11:00-13:00 19 NOVEMBRO 16:30-18:30 13 DECEMBRO 11:00-13:00

FORMULARIO DE INSCRICIÓN EN LIÑA

62 - Taller de Google Fotos

CELEBRACIÓN: 11 Outubro, 5 Novembro e 30 Novembro / horas

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

63 - Taller descobre o mundo e busca con Google Maps

CELEBRACIÓN: 15 Outubro e 30 Novembro / horas

15 OUTUBRO 11:00-13:00 30 NOVEMBRO 11:00-13:00

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

64 - Taller de Memoria Dixital

CELEBRACIÓN: 22 Outubro / horas

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

65 - Taller de Movie Maker

CELEBRACIÓN: 22 e 23 Outubro, 12 e 13 Novembro / horas

22 e 23 OUTUBRO 11:00-13:00 12 e 13 NOVEMBRO 11:00-13:00

FORMULARIO DE INSCRICIÓN EN LIÑA

66 - Taller, o teu pedido por internet

CELEBRACIÓN: 22 Outubro e 23 Novembro / horas

22 OUTUBRO 11:00-13:00 23 NOVEMBRO 11:00-13:00

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA