CURSOS e TALLERES dirixidos aos MAIORES da PROVINCIA de LUGO para a PROMOCIÓN da súa AUTONOMÍA PERSOAL

ACTUACIÓN: Promoción da autonomía persoal dos maiores da provincia

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Fundación Tic - IN LUGO - Centro de Innovación Social
C/ Frei Plácido Rei Lemos 2ª planta S/N – 27004 Lugo (Galicia)

Teléfono: 982 225 186

INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS

Actuación: Promoción da autonomía persoal dos maiores da provincia

O obxectivo destes cursos e talleres é ser un estímulo para usar as novas tecnoloxías, facendo conscientes aos participantes das utilidades e dos beneficios que estas lles poden proporcionar: actividades útiles ademais de amenas e gratificantes.

Un aliciente importante para as persoas maiores, empregar as novas tecnoloxías no seu propio fogar, en todas as súas vertentes, favorecendo deste xeito a súa autonomía persoal, a adquisición de habilidades e a mellora e preservación das súas capacidades cognitivas e funcionais, fomentando así o envellecemento activo.

AULA DE TRANSMISIÓN DE COÑECEMENTO
Nas instalacións do InLugo (Fundación TIC) existe un aula interactiva con material informático e conexión a Internet a disposición de todas aquelas persoas maiores que o desexen.             
Así mesmo, empregarse para realizar actividades de reforzo dos coñecementos adquiridos nos diferentes cursos realizados (ver final documento).                                           
                                              
TITORÍAS PERSONALIZADAS
(Previa Cita)
As persoas que precisen axuda con respecto ás novas tecnoloxías, poderán achegarse ao centro para tentar resolver as súas dúbidas.
Nas datas e horas especificadas, os profesores do INLUGO, resolverán dúbidas tecnolóxicas a todos os maiores que o precisen, de xeito individualizado.


AS INSCRICIÓNS ABRIRANSE O 20 DE ABRIL DE 2017 Á 13:00H.

LISTADO DE CURSOS

28 - Taller de Memoria Dixital Lugo. “Enriquecendo a memoria do pasado”

CELEBRACIÓN: 26 Xuño 16:30-18:30 / 2 horas

Os obxectivos deste taller son fomentar recordos e con iso potenciar a memoria, dando a coñecer a páxina web www.memoriadixitallugo.es , e o seu funcionamento, para así poder continuar co labor de recollida de imaxes antigas da provincia de Lugo, para tentar formar un banco de imaxes e recordos dos nosos maiores. Ademais farase un breve repaso de internet, correo electrónico e almacenamento de arquivos para afianzar os coñecementos adquiridos durante os cursos, indicando aos participantes como facer para enviar fotografías ou vídeos que desexen compartir en dita web. Neste taller os participantes deberán traer unha ou máis fotos antigas, que serán dixitalizadas e comentadas para fomentar a sociabilidade e interactividade entre os alumnos. Analizaranse e comentaranse as diferentes fotografías aportadas polos participantes, lembrando anos pasados e conformando lembranzas propias da nosa provincia e da nosa xente.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

29 - Curso: Descubrindo ideas coas imaxes de Pinterest

CELEBRACIÓN: 27, 28 e 29 Xuño / 11:00-13:00 / 6 horas

Retómanse os contidos deste curso, debido aos participantes, que solicitan afondar un pouco mais na informática e buscar, entre outras cousas, ideas en internet. Debido a esto, empregarase a rede social Pinterest, co obxectivo de que gocen de Internet mediante a busca de motivos de propio interese. Farase o correspondente rexistro nesta rede social baseada en fotografías e vídeos. Isto permitirá ao usuario buscar os seus intereses por temas predefinidos, podendo gardar e compartir imaxes que atopen na rede. Pinterest ten variedade de contidos, de acceso directo, entre os que podemos atopar moitas entradas relacionadas cos maiores, con consellos de diversa índole: decoración, carpintería, bordado, artesanía, receitas de cociña, ..., aportando múltiples ideas que se poden levar a cabo na casa, e que e atopan baixo o lema de DIY, Do It Yourself (faino ti mesmo). Todo isto proporcionará ao participante unha nova oportunidade para vencer o illamento e practicar o envellecemento activo, aumentando as relacións sociais e mellorando as capacidades cognitivas, mediante os exercicios de busca en Internet de contidos específicos e de gusto persoal.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

30 - Curso: Avanza e coñece todo o que podes facer coa túa Tablet. Nivel II de manexo de tablet

CELEBRACIÓN: 27, 28 e 29 Xuño / 11:00-13:00 / 6 horas

Unha vez adquirimos os coñecementos básico do funcionamento dunha Tablet, debemos profundizar en cousas básicas pero a vez complexas como poden ser a instalación dunha app ou a forma de eliminalas unha vez que non as utilizamos. Este curso é totalmente práctico, xa que dende o primeiro momento manexaremos as tablets, e a través de exercicios básicos chegaremos a copiar arquivos nestes dispositivos e a personalizar o noso dispositivo da forma que máis nos interese. Porque coas tablets, as TIC están na punta dos teus dedos.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

TALLERES TECNOLÓXICOS DE REFORZO

Tendo en conta ás peticións da maioría dos usuarios de repetir e de facer os cursos de máis duración, os venres en horario de mañá impartiranse unha serie de talleres curtos, en sesións de dúas horas, para mellorar e continuar coa aprendizaxe, afianzando e potenciando os coñecementos adquiridos nos cursos realizados, nunhas sesións de curta duración na que os participantes realizarán unha serie de actividades. Propoñerase así mesmo unha serie de exercicios para realizar no fogar, que posteriormente enviarán a través do correo electrónico para a súa corrección. Estes Talleres están dirixidos a aquelas persoas que xa realizaran os cursos ou que teñan coñecementos básicos sobre o taller ao que se queira asistir, polo que se reservará a participación neles a aquelas persoas que asistiran aos cursos correspondentes, impartidos no centro. Resulta preciso facer esta distinción, para que as sesións sexan dinámicas e así poder reforzar ou ver máis aspectos e/ou contidos diferentes.

Preténdese fomentar ademais o uso do “Aula de transmisión de coñecemento”, na que se dispoñen todos os días da semana, de nove ordenadores, para uso e goce individual, estando os profesores de taller en caso de xurdir dúbidas. Os obxectivos deste Talleres de reforzo son:

- Preservar e mellorar as habilidades cognitivas das persoas maiores.
- Preservar, recuperar e activar habilidades e coñecementos sobre novas tecnoloxías.
- Fomentar e incentivar a capacidade de traballo autónomo.
- Adquirir hábitos novos de aprendizaxe.
- Aumentar a motivación polo uso das novas tecnoloxías .
- Reforzar os contidos dos cursos para afianzar coñecementos.
- Manter aos participantes socialmente activos.

Esta serie de Talleres de reforzo distribuirase da seguinte maneira:

Taller de reforzo de Internet
(3 edicións) Duración 2 horas
12 Maio / 11:00-13:00
26 Maio /11:00-13:00
16 Xuño /11:00-13:00

Taller de reforzo de Móbil/Tablet
(2 edicións) Duración 2 horas
19 Maio/11:00-13:00
9 Xuño /11:00-13:00

Taller de reforzo de Facebook
(1 edicións) Duración 2 horas
23 Xuño /11:00-13:00