CURSOS e TALLERES dirixidos aos MAIORES da PROVINCIA de LUGO para a PROMOCIÓN da súa AUTONOMÍA PERSOAL

ACTUACIÓN: Promoción da autonomía persoal dos maiores da provincia

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Fundación Tic - IN LUGO - Centro de Innovación Social
C/ Frei Plácido Rei Lemos 2ª planta S/N – 27004 Lugo (Galicia)

Teléfono: 982 225 186

INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS

Actuación: Promoción da autonomía persoal dos maiores da provincia

O obxectivo destes cursos e talleres é ser un estímulo para usar as novas tecnoloxías, facendo conscientes aos participantes das utilidades e dos beneficios que estas lles poden proporcionar: actividades útiles ademais de amenas e gratificantes.

Un aliciente importante para as persoas maiores, empregar as novas tecnoloxías no seu propio fogar, en todas as súas vertentes, favorecendo deste xeito a súa autonomía persoal, a adquisición de habilidades e a mellora e preservación das súas capacidades cognitivas e funcionais, fomentando así o envellecemento activo.

AULA DE TRANSMISIÓN DE COÑECEMENTO
Nas instalacións do InLugo (Fundación TIC) existe un aula interactiva con material informático e conexión a Internet a disposición de todas aquelas persoas maiores que o desexen.             
Así mesmo, empregarse para realizar actividades de reforzo dos coñecementos adquiridos nos diferentes cursos realizados (ver final documento).                                           
                                              
TITORÍAS PERSONALIZADAS
(Previa Cita)
As persoas que precisen axuda con respecto ás novas tecnoloxías, poderán achegarse ao centro para tentar resolver as súas dúbidas.
Nas datas e horas especificadas, os profesores do INLUGO, resolverán dúbidas tecnolóxicas a todos os maiores que o precisen, de xeito individualizado.


AS INSCRICIÓNS ABRIRANSE O 23 DE XANEIRO DE 2016 ÁS 12:00H.

LISTADO DE CURSOS

10 - Taller: Retoque Fotográfico

CELEBRACIÓN: 1, 2 e 3 MARZO / 11:00-13:00 / 6 horas

Para a realización deste taller recoméndase asistir previamente ao curso “Organízate co teu móbil e Avanza e coñece todo o que podes facer co teu Smartphone” ademais de ter coñecementos sobre o manexo do ordenador e de navegación por Internet. Este taller realízase como complemento do taller: “Realiza unha boa fotografía co móbil ou tablet”. 15 prazas (1 edición). Duración 6 horas. 14,15 e 16 FEBREIRO / 16:30-18:30 Este taller quere achegar a fotografía aos maiores e afondar un pouco máis no manexo do ordenador mediante un editor fotográfico. Veremos os principais conceptos a ter en conta á hora de tomar unha imaxe. Traballaranse sobre as imaxes tomadas no curso antes mencionado, sobre as que se realizarán cambios cun programa online de edición de fotografía. Durante o transcurso, iranse vendo os aspectos básicos de edición do programa online, empregando as imaxes sacadas no taller anterior. Con este curso preténdese estimular as capacidades cognitivas dos participantes, empregando varias ferramentas, nun pequeno taller que completa ao anterior, no que se recordará como pasar as imaxes do móbil ao ordenador e posteriormente empregar o programa online de FOTOR para realizar pequenos cambios de edición sobre as mesmas.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

11 - Manéxate coas novas tecnoloxías: coñece a túa tablet

CELEBRACIÓN: 1 e 2 MARZO / 11:00-13:00 / 4 horas

15 prazas (1 edición). Duración 4 horas 1 e 2 MARZO / 16:30-18:30 Curso sobre manexo básico de tablets. Uns dispositivos moi útiles para os maiores pola súa facilidade de manexo. Hoxe son xa elementos cotiás e de utilidade, aos que se lles pode sacar moito proveito. O obxectivo principal deste curso é aprender o manexo básico destes dispositivos: acender e apagar, manexarse polos diferentes menús, coñecer aplicacións básicas, en definitiva coñecer as posibilidades das mesmas. Este curso é totalmente práctico, xa que dende o primeiro momento manexaremos as tablets, e a través de exercicios e xogos sinxelos irase adquirindo a soltura necesaria para coñecelas e sacarlles proveito. Porque coas tablets, as TIC están na punta dos teus dedos.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

12 - Organízate co teu móbil (Nivel I de uso de móbil/smartphone)

CELEBRACIÓN: / 6 horas

10 prazas (2 edicións). Duración 6 horas 31 XANEIRO 1 e 2 Febreiro / 16:30-18:30 7,8 e 9 MARZO / 11:00-13:00 Este curso pretende amosar as vantaxes do uso do teléfono móbil na vida diaria das persoas maiores, posibilitándolles os coñecementos para realizar chamadas de emerxencia, ou o uso da alarma para a toma de medicación, favorecendo así a mellora na súa calidade de vida, fortalecendo a autoestima e estimulando a capacidade cognitiva dos maiores e as súas relacións sociais. Os participantes aprenderán a usar o teléfono móbil en tres sesións dinámicas nas que realizarán chamadas e enviarán mensaxes aos compañeiros, o que favorecerá a súa inclusión social e mellorará a súa socialización.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

13 - Taller: Exercicio mental con Tablet (Memoria, atención e outras capacidades: estimulación cognitiva ca tablet e/ou smartphone)

CELEBRACIÓN: 7, 8 e 9 MARZO de 11:00-13:00 / 6 horas

15 prazas (1 edición). Duración 6 horas 7,8 e 9 MARZO / 16:30-18:30 Neste Taller empregaremos a tablet ou o smartphone e varias das múltiples aplicacións gratuítas existentes para o sistema operativo Android, para a prevención do deterioro cognitivo do colectivo que conforman as persoas maiores da provincia de Lugo. O uso destes dispositivos pode permitirnos a realización de sinxelas actividades de estimulación cognitiva de gran valor. Empregaremos diversas aplicacións, para traballar o cálculo básico), a memoria visual, o cálculo de distancias e a análise, a linguaxe, a percepción e a orientación espacial. Este Taller pode servir como estímulo para usar as novas tecnoloxías, neste caso os dispositivos táctiles como a tablet ou o smartphone, para dispoñer e levar a cabo estimulacións cognitivas no propio fogar, con actividades moi lúdicas e dinámicas, que permiten gran flexibilidade na planificación das mesmas.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

14 - Taller de Memoria Dixital Lugo (Enriquecendo a memoria do pasado)

CELEBRACIÓN: / 2 horas

10 prazas (3 edicións). Duración 2 horas
10 FEBREIRO / 11:00-13:00
10 MARZO / 11:00-13:00
7 ABRIL / 11:00-13:00
Os obxectivos deste taller son fomentar recordos e con iso potenciar a memoria, dando a coñecer a páxina web www.memoriadixitallugo.es , e o seu funcionamento, para así poder continuar co labor de recollida de imaxes antigas da provincia de Lugo, para tentar formar un banco de imaxes e recordos dos nosos maiores. Ademais farase un breve repaso de internet, correo electrónico e almacenamento de arquivos para afianzar os coñecementos adquiridos durante os cursos, indicando aos participantes como facer para enviar fotografías ou vídeos que desexen compartir en dita web.
Neste taller os participantes deberán traer unha ou máis fotos antigas, que serán dixitalizadas e comentadas para fomentar a sociabilidade e interactividade entre os alumnos.
Analizaranse e comentaranse as diferentes fotografías aportadas polos participantes, lembrando anos pasados e conformando lembranzas propias da nosa provincia e da nosa xente.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

15 - Atréveste con Internet? Axudámosche (Aprendemos a navegar por Internet)

CELEBRACIÓN: 13, 14, 15 e 16 MARZO / 16:30-18:30 / 8 horas

Para a realización deste curso recoméndase asistir previamente ao curso “Manéxate coas novas tecnoloxías: coñece o teu ordenador” a todas aquelas persoas que non teñan soltura co manexo do ordenador.
15 prazas (2  edicións). Duración 10 horas
6, 7, 8 e 9 FEBREIRO / 11:00-13:00
13, 14, 15 e 16 MARZO / 16:30-18:30
O obxectivo principal deste curso é aprender os fundamentos básicos para poder acceder a Internet e a toda a súa información. Algo que parece tan básico non o é tanto para as persoas maiores e, sen embargo, poden obter beneficios interesantes en canto a autonomía para a súa vida cotiá.
Ao final do curso preténdese que os asistentes sexan capaces de conectarse a Internet por si mesmos, e sexan capaces de atopar información útil no día a día: pedir cita para o médico de cabeceira, coñecer a previsión do tempo para a semana, consultar a programación de televisión, localizar a gasolineira máis barata no noso entorno, escoitar a radio en directo por Internet, atopar e participar nun torneo de tute en liña, ... En definitiva, aumentar a súa autonomía a través das TIC.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

16 - Avanza e coñece todo o que podes facer co teu smartphone (Nivel II de uso do smartphone)

CELEBRACIÓN: 14, 15, e 16 MARZO / 11:00-13:00 / 6 horas

10 prazas (2 edicións). Duración 6 horas 7,8 E 9 FEBREIRO / 16:30-18:30 14,15 e 16 MARZO / 11:00-13:00 Este curso preséntase como complemento do Nivel I de uso de móbil/smartphone. Trátase de ofrecer ás persoas maiores da provincia, os coñecementos sobre este dispositivo para aproveitar mellor as vantaxes que ofrecen as novas aplicacións para o teléfono móbil. Os participantes aprenderán a conectarse a unha rede Wifi, a descargar e instalar aplicacións e a gardar os contactos do teléfono no ordenador. Isto axudaralles a aumentar a súa autonomía persoal e a súa autoestima.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

17 - Avanza e coñece todo o que podes facer coa túa Tablet (Nivel II de uso de TABLET/SMARTPHONE)

CELEBRACIÓN: 21, 22 e 23 MARZO / 11:00-13:00 / 6 horas

15 prazas (1 edición). Duración 6 horas 21,22 e 23 MARZO / 11:00-13:00 Unha vez adquirimos os coñecementos básico do funcionamento dunha Tablet, debemos profundizar en cousas básicas pero a vez complexas como poden ser a instalación dunha app ou a forma de eliminalas unha vez que non as utilizamos. Este curso é totalmente práctico, xa que dende o primeiro momento manexaremos as tablets, e a través de exercicios básicos chegaremos a copiar arquivos nestes dispositivos e a personalizar o noso dispositivo da forma que máis nos interese. Porque coas tablets, as TIC están na punta dos teus dedos.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

18 - Aprende un pouco mais do teu ordenador. NIVEL II ordenador

CELEBRACIÓN: 21, 22 e 23 MARZO / 16:30 - 18:30 / 6 horas

15 prazas (2 edicións). Duración 6 horas 14,15 E 16 FEBREIRO / 11:00-13:00 21,22 e 23 MARZO/ 16:30-18:30 Neste curso avanzaremos no uso do ordenador, coñecendo o teclado e as súas funcións, e coñecendo as operacións básicas que podemos facer cos accesorios, como a calculadora, o paint, o bloc de notas ou o wordpad. Aprenderemos así mesmo a personalizar o noso equipo, a configurar a pantalla atendendo ás nosas necesidades visuais e a empregar, si a necesitamos a función da lupa. Tamén veremos os diferentes dispositivos para almacenamento de arquivos (USB/disco duro, DVD, CD-ROM e tarxetas de memoria) e como podemos gardar os nosos contidos no noso ordenador, organizando carpetas. Manexar o ordenador con soltura aumenta a confianza dos usuarios que pouco a pouco van perdendo o medo de interactuar coas novas tecnoloxías.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

19 - SEMANA TECNOLÓXICA

CELEBRACIÓN: 27, 28, 29 e 30 MARZO / 11:00-13:00 / 8 horas

25 prazas (1edición). Duración 16 horas. Horario de mañá ou de tarde.
27, 28, 29 e 30 de Marzo / 11:00-13:00 16:30-18:30
Son moitas as persoas que xa realizaron os cursos e que se ven con dificultades de repetilos debido a alta demanda de novos alumnos. Durante a última semana de marzo todas as persoas terán a posibilidade de repasar os contidos impartidos durante os cursos aos que xa asistiron. Estes estarán relacionados sobre todo, cos cursos de internet, móbil ou tablet.
Estas mesmas persoas, ademais poderán optar aos diversos talleres que se realizan durante o trimestre, para poder aproveitar mellor os contidos nesta “Semana Tecnolóxica”. Por todo isto, cabe destacar que os participantes, deberán ter pasado por case a totalidade das actividades que se ofertan no In Lugo, ou ter os coñecementos necesarios para o aproveitamento das mesmas e poder optar todos por un aprendizaxe dinámico e flexible.
Durante catro días, en horario de mañá e tarde impartiranse talleres variados en relación a todos os cursos que se imparten no InLugo. Esta é unha demanda dos usuarios que queren ter un espazo no cal formular preguntas en relación os coñecementos adquiridos.
Por outra parte, con estes talleres os alumnos mellorarán a súa autonomía persoal a nivel tecnolóxico, servíndolle de forma de valoración das habilidades adquiridas durante os cursos, mantendo aos participantes socialmente activos. Un dos obxectivos principais destas actividades, ademais de reforzar os coñecementos adquiridos e mesmo aumentar os mesmos, é de preservar, recuperar e activar as habilidades e coñecementos sobre novas tecnoloxías.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

20 - SEMANA TECNOLÓXICA

CELEBRACIÓN: 27, 28, 29 e 30 de Marzo / 16:30-18:30 / 8 horas

Son moitas as persoas que xa realizaron os cursos e que se ven con dificultades de repetilos debido a alta demanda de novos alumnos. Durante a última semana de marzo todas as persoas terán a posibilidade de repasar os contidos impartidos durante os cursos aos que xa asistiron. Estes estarán relacionados sobre todo, cos cursos de internet, móbil ou tablet. Estas mesmas persoas, ademais poderán optar aos diversos talleres que se realizan durante o trimestre, para poder aproveitar mellor os contidos nesta “Semana Tecnolóxica”. Por todo isto, cabe destacar que os participantes, deberán ter pasado por case a totalidade das actividades que se ofertan no In Lugo, ou ter os coñecementos necesarios para o aproveitamento das mesmas e poder optar todos por un aprendizaxe dinámico e flexible. Durante catro días, en horario de mañá e tarde impartiranse talleres variados en relación a todos os cursos que se imparten no InLugo. Esta é unha demanda dos usuarios que queren ter un espazo no cal formular preguntas en relación os coñecementos adquiridos. Por outra parte, con estes talleres os alumnos mellorarán a súa autonomía persoal a nivel tecnolóxico, servíndolle de forma de valoración das habilidades adquiridas durante os cursos, mantendo aos participantes socialmente activos. Un dos obxectivos principais destas actividades, ademais de reforzar os coñecementos adquiridos e mesmo aumentar os mesmos, é de preservar, recuperar e activar as habilidades e coñecementos sobre novas tecnoloxías.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

21 - Escribe no ordenador empregando un editor de texto (Apuntamentos básicos de mecanografía e uso de WordPad)

CELEBRACIÓN: 3, 4, 5 e 6 ABRIL / 11:00-13:00 / 6 horas

15 prazas (1 edición). Duración 8 horas 3,4,5 e 6 ABRIL / 11:00-13:00 Trátase de dar a coñecer a ferramenta gratuíta que ofrece Windows para poder realizar un documento escrito, con actividades de mecanografía mediante xogos interactivos que farán mellorar a soltura na escritura dos participantes, aprendendo a desenvolverse cun editor de texto sinxelo: - Gardar, abrir e imprimir un documento. - Escribir un texto e darlle formato. - Cambiar o formato (cor, tamaño de letra aliñación, sangría...). - Copiar, mover e cortar un texto. - Inserir unha imaxe ou un obxecto. Saber utilizar o ordenador axuda aos maiores en moitas facetas das súas vidas, axudando incluso a combater a ansiedade, a soidade ou os sentimentos negativos, que diminúen entre as persoas maiores capaces de participar nas redes sociais, chatear, enviar correos, ... polo que este curso permitirá ao alumno afacerse ao ordenador e ao teclado, aprendendo unhas nocións básicas para redactar un e-mail ou escribir unha carta ou calquera outro documento.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

22 - Taller: Exercicio mental co ordenador (Memoria, atención e outras capacidades: estimulación cognitiva co ordenador persoal)

CELEBRACIÓN: 3, 4, 5 e 6 ABRIL / 16:30-18:30 / 6 horas

10 prazas (1 edición). Duración 8 horas
3,4,5 e 6 ABRIL  / 11:00-13:00
Con este Taller preténdese empregar o ordenador e as múltiples propostas existentes na rede para a prevención do deterioro cognitivo do colectivo que conforman as persoas maiores da provincia de Lugo. O uso de novas tecnoloxías pode permitirnos a realización de actividades de estimulación cognitiva de xeito online, ou a través de programas e xogos que de maneira gratuíta podemos descargar no noso ordenador.
As actividades a realizar neste Taller serán moi dinámicas, permitindo gran flexibilidade na planificación das mesmas. Poderemos traballar diversas capacidades cognitivas, entre outras: Atención e concentración, Memoria, Funcións Executivas, Percepción e Recoñecemento, Linguaxe ou Cálculo.
Os participantes deste Taller sairán do mesmo coñecendo moitas das múltiples propostas que se atopan na rede para aplicalas no seu fogar, mellorando así a súa autonomía persoal e previndo dentro do posible o deterioro cognitivo derivado da súa idade.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

23 - Taller de Memoria Dixital Lugo (Enriquecendo a memoria do pasado)

CELEBRACIÓN: / 2 horas

10 prazas (3 edicións). Duración 2 horas
10 FEBREIRO / 11:00-13:00
10 MARZO / 11:00-13:00
7 ABRIL / 11:00-13:00
Os obxectivos deste taller son fomentar recordos e con iso potenciar a memoria, dando a coñecer a páxina web www.memoriadixitallugo.es , e o seu funcionamento, para así poder continuar co labor de recollida de imaxes antigas da provincia de Lugo, para tentar formar un banco de imaxes e recordos dos nosos maiores. Ademais farase un breve repaso de internet, correo electrónico e almacenamento de arquivos para afianzar os coñecementos adquiridos durante os cursos, indicando aos participantes como facer para enviar fotografías ou vídeos que desexen compartir en dita web.
Neste taller os participantes deberán traer unha ou máis fotos antigas, que serán dixitalizadas e comentadas para fomentar a sociabilidade e interactividade entre os alumnos.
Analizaranse e comentaranse as diferentes fotografías aportadas polos participantes, lembrando anos pasados e conformando lembranzas propias da nosa provincia e da nosa xente.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

TALLERES TECNOLÓXICOS DE REFORZO

Tendo en conta ás peticións da maioría dos usuarios de repetir e de facer os cursos de máis duración,  os venres en horario de mañá impartiranse unha serie de talleres curtos, en sesións de dúas horas, para mellorar e continuar coa aprendizaxe, afianzando e potenciando os coñecementos adquiridos nos cursos realizados, nunhas sesións de curta duración na que os participantes realizarán unha serie de actividades. Propoñerase así mesmo unha serie de exercicios para realizar no fogar, que posteriormente enviarán a través do correo electrónico para a súa corrección. Estes Talleres están dirixidos a aquelas persoas que xa realizaran os cursos ou que teñan coñecementos básicos sobre o taller ao que se queira asistir, polo que se reservará a participación neles a aquelas persoas que asistiran aos cursos correspondentes, impartidos no centro.  Resulta preciso facer esta distinción, para que as sesións  sexan dinámicas e así poder reforzar ou ver máis aspectos e/ou contidos diferentes.

Preténdese fomentar ademais o uso do “Aula de transmisión de coñecemento”, na que se dispoñen todos os días da semana, de nove ordenadores, para uso e goce individual, estando os profesores de taller en caso de xurdir dúbidas. Os obxectivos deste Talleres de reforzo son:

-                Preservar e mellorar as habilidades cognitivas das persoas maiores.
-                Preservar, recuperar e activar habilidades e coñecementos sobre novas tecnoloxías.
-                Fomentar e incentivar a capacidade de traballo autónomo.
-                Adquirir hábitos novos de aprendizaxe.
-                Aumentar a motivación polo uso das novas tecnoloxías .
-                Reforzar os contidos dos cursos para afianzar coñecementos.
-                Manter aos participantes socialmente activos.

Esta serie de Talleres de reforzo distribuirase da seguinte maneira:

Taller de copia de arquivos
(1 edicións) Duración 2 horas
24  FEBREIRO  / 11:00-13:00

Taller de reforzo de Internet
(3  edicións) Duración 2 horas
27 XANEIRO / 11:00-13:00
6 FEBREIRO /16:30-18:30
20 MARZO /16:30-18:30

Taller de reforzo de Móbil/Tablet
(3 edicións) Duración 2 horas
3 FEBREIRO/11:00-13:00
13 FEBREIRO /16:30-18:30

Taller de reforzo de Redes Sociais
(1 edicións) Duración 2 horas
6 MARZO / 16:30-18:30

Taller de Youtube
(1 edicións) Duración 2 horas
17 MARZO / 11:00-13:00

Taller de reforzo de correo electrónico
(1 edición) Duración 2 horas
17 FEBREIRO / 11:00-13:00