Deputación de Lugo

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Actividade á que se inscribe:


Nome:


Apelidos:


Data de nacemento:


DNI/Pasaporte:


Enderezo:


Poboación:


Provincia:


Teléfono:


Enderezo Electrónico:


Autorizo a que os meus datos sexan utilizados para futuras comunicacións por parte do Centro de Artesanía e Deseño (CENTRAD) da Deputación de Lugo

    
O/a solicitante garante que a información facilitada é certa, completa e que coñece que a omisión ou falsedade da mesma dará lugar á anulación da súa candidatura. Co envío da información solicitada autorízase a utilización destes datos para a actividade á que se presenta. Así mesmo, e de acordo coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos que se solicitan no presente formulario pasarán a formar parte dun ficheiro debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, responsabilidade da Excma. Deputación Provincial de Lugo, coa finalidade de prestar o servizo requerido. Vostede pode exercer os dereitos de oposición, acceso, rectificación e cancelación dirixíndose ao noso Rexistro Xeral coa súa solicitude e fotocopia do seu DNI.
CENTRAD
22/04/2019 - 06/05/2019 Cestería Tradicional Galega. 40h
LUGAR: Casa de cestería no paseo do rato
DATAS: do 22 de abril ao 6 de maio
HORARIO: de luns a venres de 9:30 ás 13:30 h
MATRÍCULA: 20€
PROGRAMA:

NOTA Unha vez realizada a inscripción dispón dun prazo de 7 días naturais para realizar o pago da matrícula e remitir o xustificante de pago ao correo electrónico: formacion.centrad@deputacionlugo.org. O pago poderase facer en efectivo, na tesorería da Deputación, ou a través de ingreso na conta bancaria ES04 2080 0163 8531 1000 0423. No caso de non acreditar o pago no prazo previsto se lle dará de baixa e se avisará ao seguinte na listaxe


Plazas Libres: 0
CENTRAD-LISTAXE DE RESERVAS
22/04/2019 - 06/05/2019 Cestería Tradicional Galega. 40h (Listaxe de reservas)
As prazas do curso inicial están esgotadas, a través de este curso entrarase a formar parte dunha lista de reservas por se houbera baixas
Plazas Libres: 33
CENTRAD
22/04/2019 - 13/05/2019 Complementos en coiro con vistas ao Arde Lucus. 60h
LUGAR: Aula grande do pavillón 5
DATAS: do 22 de abril ao 13 de maio (1 de maio festivo)
HORARIO: de luns a venres de 16:30 ás 20:30
MATRÍCULA: 30€
PROGRAMA:

NOTA Unha vez realizada a inscripción dispón dun prazo de 7 días naturais para realizar o pago da matrícula e remitir o xustificante de pago ao correo electrónico: formacion.centrad@deputacionlugo.org. O pago poderase facer en efectivo, na tesorería da Deputación, ou a través de ingreso na conta bancaria ES04 2080 0163 8531 1000 0423. No caso de non acreditar o pago no prazo previsto se lle dará de baixa e se avisará ao seguinte na listaxe


Plazas Libres: 0
CENTRAD-LISTAXE DE RESERVAS
22/04/2019 - 13/05/2019 Complementos en coiro con vistas ao Arde Lucus. 60h (Listaxe de reservas)
As prazas do curso inicial están esgotadas, a través de este curso entrarase a formar parte dunha lista de reservas por se houbera baixas
Plazas Libres: 48
CENTRAD
27/04/2019 - 09/06/2019 Obradoiro de reprodución de refaixos bordados (Traxandaina). 56h
LUGAR: Aula grande do pavillón 5
DATAS: (fins de semana) Abril 27-28 ; Maio: 4-5 , 11-12 , 18–19, 25–26; Xuño: 1-2, 8-9
HORARIO: sábado de 10:00 a 13:00 h e de 16:00 a 19:00h e domingo de 10:00 a 12:00h
MATRÍCULA: 28€
IMPORTE MATERIAL: 82€
PROGRAMA:

NOTA Unha vez realizada a inscripción dispón dun prazo de 7 días naturais para realizar o pago da matrícula e remitir o xustificante de pago ao correo electrónico: formacion.centrad@deputacionlugo.org. O pago poderase facer en efectivo, na tesorería da Deputación, ou a través de ingreso na conta bancaria ES04 2080 0163 8531 1000 0423. No caso de non acreditar o pago no prazo previsto se lle dará de baixa e se avisará ao seguinte na listaxe


Plazas Libres: 0
CENTRAD-LISTAXE DE RESERVAS
27/04/2019 - 09/06/2019 Obradoiro de reprodución de refaixos bordados (Traxandaina). 56h (Listaxe de reservas)
As prazas do curso inicial están esgotadas, a través de este curso entrarase a formar parte dunha lista de reservas por se houbera baixas
Plazas Libres: 48
CENTRAD
02/05/2019 - 30/05/2019 Xoiería Técnicas Básicas. 80h
LUGAR: Aula de xoiería pavillon 5
DATAS: do 2 ao 30 de maio (17 festivo)
HORARIO: 16 a 20 horas de luns a venres.
MATRÍCULA: 40€
PROGRAMA:

NOTA Unha vez realizada a inscripción dispón dun prazo de 7 días naturais para realizar o pago da matrícula e remitir o xustificante de pago ao correo electrónico: formacion.centrad@deputacionlugo.org. O pago poderase facer en efectivo, na tesorería da Deputación, ou a través de ingreso na conta bancaria ES04 2080 0163 8531 1000 0423. No caso de non acreditar o pago no prazo previsto se lle dará de baixa e se avisará ao seguinte na listaxe


Plazas Libres: 0
CENTRAD-LISTAXE DE RESERVAS
02/05/2019 - 30/05/2019 Xoiería Técnicas Básicas. 80h (Listaxe de reservas)
As prazas do curso inicial están esgotadas, a través de este curso entrarase a formar parte dunha lista de reservas por se houbera baixas
Plazas Libres: 41
CENTRAD
20/05/2019 - 05/06/2019 Iniciación á tapizaría. 52h
LUGAR: Aula grande do pavillón 5
DATAS: do 20 de maio ao 5 de xuño
HORARIO: de luns a venres das 16:00 ás 20:00 h
MATRÍCULA: 26€
PROGRAMA:

NOTA Unha vez realizada a inscripción dispón dun prazo de 7 días naturais para realizar o pago da matrícula e remitir o xustificante de pago ao correo electrónico: formacion.centrad@deputacionlugo.org. O pago poderase facer en efectivo, na tesorería da Deputación, ou a través de ingreso na conta bancaria ES04 2080 0163 8531 1000 0423. No caso de non acreditar o pago no prazo previsto se lle dará de baixa e se avisará ao seguinte na listaxe


Plazas Libres: 0
CENTRAD-LISTAXE DE RESERVAS
20/05/2019 - 05/06/2019 Iniciación á tapizaría. 52h (Listaxe de reservas)
As prazas do curso inicial están esgotadas, a través de este curso entrarase a formar parte dunha lista de reservas por se houbera baixas
Plazas Libres: 45
CENTRAD
20/05/2019 - 31/05/2019 Elaboración de distintas pezas en fibra de roten. 40h
LUGAR: Casa de cestería no paseo do rato
DATAS: do 20 ao 31 de maio
HORARIO: de luns a venres de 9:30 ás 13:30 h
MATRÍCULA: 20€
PROGRAMA:

NOTA Unha vez realizada a inscripción dispón dun prazo de 7 días naturais para realizar o pago da matrícula e remitir o xustificante de pago ao correo electrónico: formacion.centrad@deputacionlugo.org. O pago poderase facer en efectivo, na tesorería da Deputación, ou a través de ingreso na conta bancaria ES04 2080 0163 8531 1000 0423. No caso de non acreditar o pago no prazo previsto se lle dará de baixa e se avisará ao seguinte na listaxe


Plazas Libres: 0
CENTRAD-LISTAXE DE RESERVAS
20/05/2019 - 31/05/2019 Elaboración de distintas pezas en fibra de roten. 40h (Listaxe de reservas)
As prazas do curso inicial están esgotadas, a través de este curso entrarase a formar parte dunha lista de reservas por se houbera baixas
Plazas Libres: 47
CENTRAD
03/06/2019 - 14/06/2019 Elaboración de distintas figuras con vimbio. 40h
LUGAR: Casa de cestería no paseo do rato
DATAS: do 3 ao 14 de xuño
HORARIO: de luns a venres de 9:30 ás 13:30h
MATRÍCULA: 20€
PROGRAMA:

NOTA Unha vez realizada a inscripción dispón dun prazo de 7 días naturais para realizar o pago da matrícula e remitir o xustificante de pago ao correo electrónico: formacion.centrad@deputacionlugo.org. O pago poderase facer en efectivo, na tesorería da Deputación, ou a través de ingreso na conta bancaria ES04 2080 0163 8531 1000 0423. No caso de non acreditar o pago no prazo previsto se lle dará de baixa e se avisará ao seguinte na listaxe


Plazas Libres: 0
CENTRAD-LISTAXE DE RESERVAS
03/06/2019 - 14/06/2019 Elaboración de distintas figuras con vimbio. 40h (Listaxe de reservas)
As prazas do curso inicial están esgotadas, a través de este curso entrarase a formar parte dunha lista de reservas por se houbera baixas
Plazas Libres: 45
CENTRAD
17/06/2019 - 28/06/2019 Fotografía. 60h
LUGAR: Casa de cestería no paseo do rato
DATAS: do 17 ao 28 de xuño
HORARIO: de luns a venres de 9:30 ás 13:30 h
MATRÍCULA: 30€
PROGRAMA: Dende o primeiro día o curso comenzará cunha crase teórica que ira acompañada cunha práctica

NOTA Unha vez realizada a inscripción dispón dun prazo de 7 días naturais para realizar o pago da matrícula e remitir o xustificante de pago ao correo electrónico: formacion.centrad@deputacionlugo.org. O pago poderase facer en efectivo, na tesorería da Deputación, ou a través de ingreso na conta bancaria ES04 2080 0163 8531 1000 0423. No caso de non acreditar o pago no prazo previsto se lle dará de baixa e se avisará ao seguinte na listaxe


Plazas Libres: 5
CENTRAD-LISTAXE DE RESERVAS
17/06/2019 - 28/06/2019 Fotografía. 60h (Listaxe de reservas)
As prazas do curso inicial están esgotadas, a través de este curso entrarase a formar parte dunha lista de reservas por se houbera baixas
Plazas Libres: 48

 

Para acadar máis información: formacion.centrad@deputacionlugo.org
Deputación de Lugo - C/ San Marcos Num 8 - 27001 Lugo (Galicia)